VHL steunt hulpactie op de Molukken

19 nov 2019, 09:06

meerkerk • De raad van Vijfheerenlanden is woensdag akkoord gegaan met een motie van VHL Lokaal en CDA waarin het college wordt gevraagd de hulpacties aan de Molukken te ondersteunen na de recente aardbevingen.

Teus Meijdam (VHL Lokaal) wees erop dat de Molukken op 26 september zwaar werden getroffen door een aardbeving. Daarna volgden vele naschokken.

Slachtoffers

Er vielen tientallen slachtoffers, mensen raakten gewond en meer dan 170.000 inwoners werden geëvacueerd en zijn nog altijd dakloos.

De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat mensen vanwege de naschokken niet naar hun dorpen terugkeren, bovendien zijn veel huizen onbewoonbaar. "De infrastructuur is zwaar beschadigd en er is een tekort aan water, voedsel en medicijnen", zei Meijdam.

Banden

Vanuit de Molukse gemeenschap in Vijfheerenlanden – met name Leerdam – worden acties gehouden voor hulp en wederopbouw.

Vanwege de nauwe (familie)banden die de inwoners hebben met de getroffen dorpen vroegen CDA en VHL Lokaal het college het geld dat wordt ingezameld te verdubbelen met een maximale bijdrage van de gemeente van 5.000 euro.

In overleg met de Molukse gemeenschap wordt gekeken welke projecten het best kunnen worden gesteund. Alle fracties steunden de motie.


André Bijl