Verbouw gemeentehuis

19 nov 2019, 15:05

west betuwe • De gemeenteraad van West Betuwe beslist 17 december over het voorstel 'Huisvesting gemeente West Betuwe'. In het voorstel staan drie varianten. Het college kiest voor de variant Verbouw en aanbouw. Zij vraagt de raad om hier mee in te stemmen. Eerder vroeg de klankbordgroep van de raad aan het college om de variant Nieuwbouw uit te werken. "Dit was goed om te onderzoeken", reageert wethouder Ed Goossens, portefeuillehouder Bedrijfsvoering. "Hierdoor is onze voorkeur voor verbouwen juist vergroot."

"We hebben als organisatie de varianten goed bekeken en besproken", licht Ed Goossens verder toe. "De belangrijkste criteria vinden wij: functionaliteit, duurzaamheid, beschikbaar geld, betrouwbaarheid naar onze partners en inwoners. Vooral betrouwbaarheid richting onze inwoners. Wij hebben altijd laten weten dat wij gebruik willen maken van de bestaande faciliteiten. Daarom kiezen wij voor de verbouwvariant en niet voor nieuwbouw." De verbouwvariant is inclusief een aanbouw bij de huidige entree van het gemeentehuis. Dit is voor een vergadercentrum en voor de raadsfuncties. Het voorstel dat bij de raad ligt, geeft inzicht in de financiële kaders van het totale project. Het brengt per variant de kosten in beeld. Ook laat het zien welke variant het beste aansluit op de ambities van de organisatie. "Voor de variant Verbouw en aanbouw is dekking binnen de huidige exploitatie." De raad beslist tijdens de vergadering op 17 december.