Kerkdiensten Zondag 24 november

18 nov 2019, 14:31

ACQUOY - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H. Dijk.

ASPEREN - Geref. Kerk 10.00 uur mw. T. van Ooijen-van Bruksvoort. Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, 18.30 uur ds. F.A.J. Heikoop.

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 11.00 uur ds. H.G. Dijk. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur drs. B v.d. Velde Harsenhorst.

DEIL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Touwen, H.A..

GELDERMALSEN - Remonstrantse Werkgroep West-Betuwe ism Doopsgezinde Broederschap 09.30 uur Gedachtenisdienst, ds. F. Kruyne. Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur C. den Breejen.

HAAFTEN - Evang. Gem. Elohim (Burcht van Haeften, Vredeplein 1) 10.00 uur Eric Weidema. Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A. Langeweg, 18.30 uur ds. A. de Lange.

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Mulder, 18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn.

HERWIJNEN - Geref. Kerk 10.00 uur dhr. J. Veltrop, 18.30 uur ds. M. Kollenstaart. Herv. Gem. 10.00 uur prof. dr. H. v.d. Belt, 18.30 uur dr. M. van Campen.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.C. Dekker, 18.30 uur drs. J.B. Mulder.

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.J. Cornelisse.

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v. Walsem, H.A., 18.00 uur ds. J. v. Walsem, dankz. H.A.. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. D. Bohlken. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 uur ds. H.J Agteresch, 18.00 uur ds. H.J. Agteresch. Geref. Gem. in Ned. 19.30 uur ds. A. van Voorden (donderdag 21 november). 09.30 en 18.30 uur ds. A. van Voorden. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. W.S. Schaaij, 16.30 uur ds. C. v.d. Berg. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Daniƫl van Meeuwen. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur br. R. Koelewijn. Prot. Gem. Bethelkerk 09.30 uur ds. B. Heijting. Prot. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. J.P. Nap, 17.00 uur ds. C. Nieuwenhuizen. Prot. Gem. Pauluskerk 18.30 uur ds. H. Markus. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 23 november). Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur ds. P. Veldhuizen.

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. H. Verheul, 14.00 uur ds. S.T. Lagendijk.

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, 18.30 uur ds. L. Hak.

RHENOY - Prot. Gem. 10.00 uur ds. A. Altena.

RUMPT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. Oosterom.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur mw. G. Bijl-Bor. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. F. van Binsbergen, 18.30 uur ds. R.C. Boogaard. Herv. Gem., 09.30 uur ds. E. v.d. Poel, 18.30 uur prop. A.N.J. Scheer.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.W. Baan, 14.30 uur ds. J. Joppe.

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur dr. P. Vermeer, 19.00 uur ds. A. Simons.

TUIL - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur mw. Esther Raatgever.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.T. Molenaar, 18.30 uur ds. H.P. de Goede. PKN Gem. Thaborkerk 10.00 uur ds. R. Visser.

WAARDENBURG - Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 en 18.30 uur ds. A.C. Rijken. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, 18.30 uur prof. dr. J. Hoek.