• De overeenkomst is getekend.
• De overeenkomst is getekend.

Beschermd Wonen VHL naar Utrecht

19 nov 2019, 15:05

vijfheerenlanden • Wethouders van Vijfheerenlanden, Utrecht en Houten hebben in het Stadhuis van Vianen hun samenwerking aangekondigd op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).

De gemeente Vijfheerenlanden hoort sinds afgelopen januari bij de provincie Utrecht en daarmee wordt de gemeente Utrecht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de cliënten van Vijfheerenlanden voor Beschermd Wonen. Vanaf 1 januari 2020 worden de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor nieuwe cliënten georganiseerd door de gemeente Utrecht. Tot voor kort werd deze zorg voor de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam geregeld door de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht blijft tot 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de bestaande cliënten.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking. De gemeente VHL doet dit in samenwerkingsverband met de Lekstroomgemeenten, waarbij de gemeente Utrecht de uitvoering op zich neemt. Wethouder Marcel Verweij van VHL: "We willen dat cliënten zo min mogelijk last hebben van de verandering. Ons uitgangspunt is dat al onze inwoners toegang hebben tot goede zorg in de buurt."

Bestaande cliënten kunnen tot 1 januari 2021 terecht bij gemeente Dordrecht. Wanneer de indicatie in 2020 afloopt, wordt de zorg vervolgens aan deze cliënt verleend vanuit Utrecht. Bestaande cliënten met een indicatie die loopt tot na 2020, gaan uiterlijk 1 januari 2021 over naar de zorg vanuit Utrecht. Nieuwe cliënten worden vanaf 1 januari 2020 direct doorverwezen naar de gemeente Utrecht.