'Nu doorpakken met Heuffterrein'

19 nov 2019, 12:49

vuren • De kosten worden gelijkelijk opgebracht door de gemeente West Betuwe, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en terreineigenaar Klop Beheer: ieder 50.000 euro.

Bij de ontwikkeling van het uiterwaardengebied wordt meegelift met het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Na jarenlang gesteggel was het waterschap begin dit jaar in de gelegenheid om het Buko-terrein te kopen.

Tijdens de voorronde-bespreking in de gemeente West Betuwe waren er vorige week dinsdag weinig kritische opmerkingen over het voorstel om een krediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen.

De ontwikkeling van het Heuffterrein heeft een lange geschiedenis. Eigenaar Klop loopt al minstens 15 jaar rond met plannen voor woningbouw op het terrein van de (voormalige) steenfabriek. In 2015 leek er eindelijk schot in de zaak te komen, toen de voormalige gemeente Lingewaal de structuurvisie WaalWeelde West vaststelde. De uitwerking verliep daarna vertraging op, vooral door de watercompensatieprognoses/-berekeningen en de discussie hierover met Rijkswaterstaat. Naast vijf villa's en tien tot twaalf appartementen bij de rivier wordt bij de huidige plannen gedacht aan de bouw van twintig dijkwoningen.

Meekoppelen

Volgens wethouder Jacoline Hartman (LLBWB) is de mogelijkheid om nu mee te liften (meekoppelen) met de dijkversterking een 'unieke kans' om het gebied na al die jaren vertraging eindelijk te gaan ontwikkelen. "Het is belangrijk om nu door te pakken." Dorpsbelangen-raadslid Hans Daudeij vergeleek de ellenlange voorgeschiedenis met een grammofoonplaat die steeds opnieuw wordt afgespeeld. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn, vindt hij. Geen nieuwe plannen maken, maar volop gebruik maken van de mogelijkheid om op het Heuffterrein experimentele woningbouw toe te passen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met de vast gereguleerde woningbouwplanning in de gemeente.

Waterschap Rivierenland wil de dijkversterking zodanig aanpakken dat er weer een verbinding komt tussen het 2000 inwoners tellende dorp Vuren met de dijk, de uiterwaarden en de rivier. Door eerdere dijkverzwaringen zijn destijds veel karakteristieke dijkhuisjes gesloopt. Het huidige dorp ligt achter de dijk en wordt door bedrijventerreinen van de rivier gescheiden. Er wordt nu gedacht aan een dijk met een een brede binnenberm, die geschikt is voor functies als wandel-, speel- en groenvoorzieningen.

Dijkbewoner en inspreker Rienk Feddema, secretaris van de Stichting Vurense Uiterwaardennatuur, blijft mordicus tegen bouwen van woningen bij de rivier. "Op die plek bouwen is niet veilig , niet duurzaam, niet goed voor de natuur die dan tussen twee woonwijken wordt opgesloten en aangetast." Het doet volgens Feddema geen recht aan de oude identiteit van het dorp en doet tevens afbreuk aan de nodige ruimte voor de rivier. "Waar deskundigen deze eeuw op z'n minst één meter stijging van de zeespiegel verwachten, moet je sowieso geen huizen zonder dijk bij de rivier willen bouwen. Dan ben je overgeleverd aan de elementen. Als planoloog heb ik met alle respect voor de indieners, nog nooit zo'n absurd onveilig plan gezien. Hier lijkt willens en wetens sprake van een tunnelvisie. En dat terwijl het waterschap toch geacht mag worden iets van water af te weten." Een excellente oplossing zou volgens Feddema zijn om de 10 woningen aan de rivier over te hevelen naar de dijk.