Irritatie om actie stadsmanagers

25 sep 2018, 14:33

Het statement van centrummanager Hans van Kooten (Vianen) en stadsmanager Lidia van Ingen (Leerdam) dat politiek Vijfheerenlanden een debat over de winkelopeningstijden uit de weg gaat, wekt irritatie. Want: dit klopt helemaal niet, zeggen meerdere politici. De fracties vinden het zorgelijk dat Van Kooten en Van Ingen zo bewust "het wantrouwen in de politiek voeden" door "hun stellige, vooringenomen en eenzijdige toonzetting".