Avond over verkoop Leerdams snippergroen

25 sep 2018, 13:42

leerdam • Vereniging Eigenwoningbezit Leerdam (EWL) organiseert donderdag 4 oktober een avond over de actie van gemeente Leerdam om snippergroenstroken aan het water te koop aan te bieden. Gastsprekers zijn wethouder Teus Meijdam van gemeente Leerdam en heemraad Arie Bassa van Waterschap Rivierenland

Het eerste gedeelte van de vergadering gaat over de verkoopactie snippergroen van de gemeente Leerdam. De wethouder en heemraad nodigen de huiseigenaren uit te discussiëren over de verantwoordelijkheidsverdeling van uitvoering en onderhoud in de driehoek burger, gemeente en waterschap. Na een korte inleiding door de gastsprekers is er volop gelegenheid voor discussie en het stellen van prangende vragen.


Vragen

De vereniging heeft zelf ook al een aantal vragen bedacht, zoals: wat betekent de snippergroenstrook voor de aangrenzende huiseigenaren en zijn er voor hen ingrijpende veranderingen te verwachten? En, vraagt EWL zich af: hoe staat de gemeente Vijfheerenlanden er tegenover als zij door deze veranderingen geen baggerfunctie meer hoeft te vervullen? Hoe zit het met onderhoud van oevers en beschoeiingen? Is verkoopactie van de gemeente Leerdam nu een slimme bezuinigingsactie om door middel van burgerparticipatie het onderhoud van de groenstroken en aangrenzend water af te dwingen? De wethouder en heemraad gaan op deze kwesties in tijdens de bewonersbijeenkomst.

EWL bestond vorig jaar 40 jaar. Ze behartigt de belangen van particuliere huiseigenaren op sociaal, maatschappelijk, ecologisch en economisch gebied. EWL streeft naar een steeds beter leef-, milieu-, woon- en werkomgeving voor haar leden. Indien gewenst participeert zij in diverse werk- en adviesgroepen.

EWL-leden en huiseigenaren uit Leerdam zijn welkom op deze avond. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur, met inloop vanaf 19:00 uur in de grote zaal van de Pauluskerk.