Geen steun voor initiatief groene leges

25 sep 2018, 10:41

vijfheerenlanden • De politieke partijen in de Vijfheerenlanden hebben hun mond vol over duurzaamheid, maar ze willen er kennelijk niet voor betalen. Dat concludeerde een teleurgestelde Joop van Montfoort (PvdA, Vianen) donderdagavond tijdens het Vijfheerenlanden Beraad.

Hij diende samen met D66 een initiatievoorstel in om een flinke korting te geven op de bouwleges als projectontwikkelaars, particulieren en woningcorporaties bereid zijn energieneutraal of bijna-energieneturaal te bouwen. Maar het voorstel kreeg geen steun. PvdA en D66 hadden het onderwerp het liefst nog voor de fusiedatum van 1 januari 2019 geregeld willen zien. Het voorstel werd echter niet gesteund door de andere fracties, ondanks sympathieke woorden van met name ChristenUnie en lijst Nico Gros. De fracties willen dit onderwerp liever overlaten aan de raad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Noodzaak

De gezamenlijke colleges hadden eerder al vraagtekens gezet bij de noodzaak van zo'n regeling. "Er zijn al diverse voorbeelden van bouwplannen die energieneutraal gerealiseerd zijn. Het kan dus al. Moeten we dit dan nog financieel ondersteunen?" De andere politieke fracties zijn bovendien bevreesd dat de kosten uit hand lopen als veel bouwers van de regeling gebruik zullen gaan maken. Matteo Visser (SGP) schat de extra kosten voor de gemeente tussen de 2,5 en 5 euroton. Ook Dico Baars (ChristenUnie) wees op het risico dat de regeling aan zijn eigen succes ten onder gaat.