'Harmonisatie mag niet leiden tot leegloop'

25 sep 2018, 10:41

vijfheerenlanden • De harmonisatie van de kinderopvang en de peuteropvang heeft als consequentie dat de financiering een stuk ingewikkelder wordt. De ouderbijdrage bij de peuteropvang gaat namelijk van een vast bedrag naar een inkomensafhankelijk bedrag.

Ouders kunnen hebben straks bij de peuteropvang recht op een kinderopvangtoeslag, die ze zelf moeten aanvragen. De overheid berekent de kinderopvangtoeslag echter tot een uurtarief van maximaal 8 euro, terwijl de peuterspeelzalen verwachten op een tarief van zo'n 10 euro per uur uit te komen. Bovendien wordt niet alle uren voor de opvang van de peuters betaald.

Met name de hogere middeninkomens en de hoge inkomens komen hierdoor op hoge bijdragen per maand uit. Tijdens het vorige week donderdag gehouden VHL Beraad spraken Maria de Jong (CDA), Tirtsa Kamstra (CU), Christel van 't Pad (PvdA) de vrees uit dat dit wel eens zou kunnen leiden tot leegloop van de peuterspeelzalen. Daardoor kan het gebeuren dat kleinere peuterspeelzalen in de kleinere kernen (zoals Nieuwland) in gevaar komen. Ook komen gemengde groepen waarin ook peuters zitten met een taalachterstand in de gevarenzone. De Jong, Kamstra en de eenmansfractie van Nico Gros hadden het wel redelijk gevonden als de gemeente het plusbedrag van twee euro had gecompenseerd. Ze pleiten voor een zogenaamde 'zachte landing'.

'Valt mee'

Volgens portefeuillehouder Bart Bruggeman valt het landelijk gezien met de leegloop wel mee. "Er zijn voorbeelden bekend van gemeenten waar de ouders meer zijn gaan betalen, maar waar dit niet heeft geleid tot een grote uitstroom." Bruggeman voelt er weinig voor om het bedrag tussen de werkelijke kosten voor de opvang en de vergoeding te compenseren. Er is inderdaad een paar ton extra beschikbaar, maar dat geld houdt hij liever achter de hand om kernen te ondersteunen waar op enig moment de peuteropvang helemaal in gevaar dreigt te komen. De politieke fracties gingen daarmee akkoord, maar pleiten er wel voor om de zaak goed te monitoren.