Plaatsen containers in West Betuwe

25 sep 2018, 10:26

regio • Firma Rutte is maandag begonnen met de voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Er worden in totaal 143 van dergelijke containers geplaatst. Inwoners konden eerder dit jaar reageren op de voorgestelde plaatsen van de ondergrondse containers. Op basis van de reacties is ruim 20 procent van de locaties alsnog veranderd. Inwoners die gebruik gaan maken van de ondergrondse containers die als eerste worden geplaatst, hebben een brief ontvangen over de definitieve containerplaats. Overige inwoners van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen ontvangen de komende week een brief over de definitieve containerplaatsen.

q www.afvalscheidenheelgewoon.nl


Avond met politiek West Betuwe

beesd • Dorpsnetwerk Beesd voor elkaar organiseert donderdag 4 oktober een bewonersavond waarbij alle politieke partijen die meedoen aan de West Betuwe-verkiezingen zijn uitgenodigd. Dorpsgenoten Henk van den Berg en Frans de Weijer begeleiden de avond. Het is vooral de bedoeling dat bewoners met de politici in gesprek kunnen gaan. Vragen die aan bod komen: hoe gaat de nieuwe gemeente met haar 26 kernen functioneren? En hoe gaat de gemeenteraad en het toekomstige college van B&W ervoor zorgen dat de politiek dichtbij blijft. De avond is Het Klokhuis in Beesd en begint om 19:30 uur. De verkiezingen voor gemeente West Betuwe zijn op woensdag 21 november, net als die voor gemeente Vijfheerenlanden.

q www.beesdvoorelkaar.nl