Groen licht voor versnelde aanleg overgang

28 nov 2017, 11:23

leerdam • Gemeente Leerdam gaat aan de slag met de vervroegde aanleg van de spoorwegovergang in de nieuwe wijk Broekgraaf. Donderdag ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit voorstel.

De planning is nu dat de nieuwe overgang rond 2021 is aangelegd, dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk werd verwacht. Aanleiding om de overgang naar voren te halen, is het tempo waarin de Broekgraaf wordt ontwikkeld. Dat ligt aanzienlijk hoger dan werd verwacht. De economische crisis is voorbij en de vraag naar nieuwe woningen is groot. Als het verwachte bouwtempo van circa negentig woningen per jaar wordt gehaald, staan er in 2021 zo'n 650 woningen in de nieuwe wijk. De komst van al die bewoners zorgt ervoor dat straks 12.000 tot 13.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik gaan maken van de Tiendweg en daarmee zit de weg aan haar maximale capaciteit. Vandaar dat dan de nieuwe spoorwegovergang beschikbaar moet zijn om de ontsluiting van de wijk ook via de Parallelweg mogelijk te maken.

De raad ging zonder veel vijven en zessen akkoord met de versnelde aanleg van de overgang. Alleen CU-voorman Harry Wolting was niet erg onder de indruk van het voorstel. "We hebben al veel eerder gezegd dat de overgang klaar moest zijn als er 650 woningen staan. Ik had verwacht dat u met een uitgewerkt voorstel zou komen. Dit is wel erg mager", vond Wolting die toch voorstemde. "Want die overgang moet er zo snel mogelijk komen." Met het oog op de verkeersdrukte op de Tiendweg waren de andere fracties het daar roerend mee eens. "Hoe eerder hoe beter", beaamde Nico Gros. Ali Keskin (VHL Lokaal) vroeg aandacht voor veilige fietsroutes, terwijl SGP-er Matteo de Visser vanwege de veiligheid aandrong op een studie naar de verdiepte aanleg van de spoorweg. Maar die optie pakt volgens wethouder Cees Taal waarschijnlijk te duur uit. "Al zou het veel problemen oplossen." Taal benadrukte dat bij de aankoop van de grond onteigening zoveel mogelijk wordt vermeden. "We proberen het op een goede manier te regelen, maar het algemeen belang kan zoiets wel nodig maken."