Vijf topopgaven voor gemeenten uit de regio

28 nov 2017, 14:25

regio • Bereikbaarheid, energietransitie, een goed functionerende arbeidsmarkt, klimaatadaptatie en vrijetijdseconomie: deze vijf opgaven kozen de deelnemers van de regionale conferentie 'Grenzeloos Samenwerken' als speerpunten voor de komende jaren.

In Evenementenhal Gorinchem kwamen vorige week woensdag ruim tweehonderd vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, provincies en het waterschap bij elkaar om te praten over belangrijke maatschappelijke opgaven in en rondom de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. "En vooral om te kijken hoe deze opgaven in gezamenlijkheid, niet beperkt door grenzen, aangepakt kunnen worden", melden de organisatoren in een persbericht. De deelnemers maakten op een speciaal ingericht marktplein kennis met vijftien opgaven, om aan te geven wat zij daarvan vinden en of zij daaraan zouden willen bijdragen. De resultaten leidden tot een top vijf van opgaven: bereikbaarheid, energietransitie, goed functionerende arbeidsmarkt, klimaatadaptatie en vrijetijdseconomie. "Het is een eerste resultaat. De bedoeling is dat alle partners de komende tijd benaderd gaan worden om concreet aan te geven in welke opgaven zij geïnteresseerd zijn."

Burgemeester Reinie Melissant, voorzitter van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, hield een warm pleidooi om te stoppen met de bestuurlijke discussies en het te gaan hebben over de inhoudelijke opgaven. "Wij moeten werken aan de vraag: 'Wat hebben onze inwoners en ons prachtige gebied nodig?'"