De Pluk krijgt het financieel niet rond

23 nov 2017, 14:16

geldermalsen • Multifunctioneel centrum De Pluk heeft rode cijfers gedraaid in 2016. En verwacht geen verbetering dit jaar. Volgens gemeente Geldermalsen gaat het waarschijnlijk om een structureel tekort 50.000 tot 70.000 euro.

Naar de oorzaken doet de gemeente op dit moment onderzoek, er zijn wel wat vermoedens over hoe het tekort ontstaan is. Zo zijn er huurcontracten afgesloten met andere tarieven dan waarmee in de begroting werd gerekend. En ook zijn de vooraf vastgestelde opslagpercentages niet bij alle huurders conform de afspraken toegepast. Ook de servicekosten van De Pluk bleken hoger uit te vallen dan berekend.

Overleg

Het bestuur van de beheerstichting van De Pluk heeft de gemeente in augustus van dit jaar op de hoogte gebracht van de tekorten op de jaarrekening van 2016. Sinds die tijd is er overleg hierover. De stichting beheert en exploiteert het mfc dat eigendom is van de gemeente. Ze heeft met de gemeente een exploitatieovereenkomst afgesloten bij de start van de exploitatie van De Pluk in juli 2015.

Na overleg tussen de gemeente en de stichting blijkt dat er ook een tekort op de jaarrekening van 2017 verwacht wordt. De gemeente gaat nu nader onderzoek doen om een volledig beeld te krijgen van de financiële stand van zaken over de jaren 2016 en 2017.

Oplossingen

De verwachting is dat de consequenties en mogelijke oplossingen aan het begin van het tweede kwartaal van 2018 bekend zijn. De gemeenteraad van Geldermalsen buigt zich dan over de kwestie. Inzet van de gemeente is om samen met beheerstichting tot een oplossing te komen die in 2018 leidt tot een gezonde begroting. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat er onder andere een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst opgesteld moet worden tussen de gemeente en de beheerstichting. Dit zal in 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.