Gemeentenieuws Molenlanden

Afbeelding

Energieke ondernemersavond over bedrijvigheid en netcongestie

Nieuws 410 keer gelezen

Op maandag 4 december werden ondernemers uit de gemeente Molenlanden door Stedin geïnformeerd over de gevolgen van de afgekondigde netcongestie in het oostelijk deel van de gemeente. Ook werd er samen met de gemeente Molenlanden vooruitgekeken op de impact hiervan op bedrijvigheid. Dit gebeurde op een ondernemersavond bedrijvigheid en netcongestie in de Til in Giessenburg. Hoe kunnen bedrijven in de gemeente, ondanks deze netcongestie, toch blijven groeien?

Uit de vragen die tijdens de ondernemersavond werden gesteld, bleek dat ondernemers zich zorgen maken over de gevolgen van de netcongestie. Netbeheerder Stedin heeft begin oktober bekend gemaakt dat in het oostelijk deel van de gemeente (en in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden) sprake is van netcongestie. Dit betekent dat grootverbruikers geen uitbreiding van hun transportvermogen kunnen krijgen voor de afname van energie. Dit heeft invloed op de mogelijkheden voor bedrijven om machines uit te breiden, over te stappen naar elektrisch transport of binnen de regio te verhuizen of uit te breiden. Het elektriciteitsnet in de regio moet worden verzwaard. De verwachting is dat dit tot 2032 duurt. 

Sterke Molenlandse economie

Er is al langer sprake van ruimtebehoefte bij Molenlandse bedrijven. Bedrijfskavels zijn moeilijk voor handen en het uitbreiden van bedrijventerreinen is een moeizaam proces. Juist om die reden heeft de gemeente Molenlanden een concept Beleidskader Bedrijvigheid opgesteld. Dit document beschrijft de economische positie van Molenlanden, de ruimtebehoefte en de verschillende ontwikkelingen die op de gemeente en ondernemers afkomen de komende jaren. Piet Vat, wethouder economie benadrukt: “Als gemeente willen we wat sterk is graag sterk houden. We erkennen dan ook de ruimtebehoefte van bedrijven. Om bedrijven en bedrijventerreinen ook in de toekomst gezond te houden hebben we elkaar hard nodig. Het gesprek vanavond gaf die behoefte goed aan. Ik ben dan ook blij met alle kritische vragen die gesteld zijn”. De Molenlandse economie is sterk en stabiel te noemen. Om dit te behouden is ruimte nodig voor bedrijven om te groeien en te kunnen verplaatsen. Daarmee ontstaat schuifruimte om ook startende bedrijven te faciliteren. Daarnaast wil de gemeente inzetten op het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen. Hier komen bijvoorbeeld ook onderwerpen als energie, circulariteit en klimaatadaptatie bij kijken. 

Samenwerking noodzakelijk

Op de ondernemersavond werd een toelichting gegeven op het beleidskader dat in ontwikkeling is voor bedrijvigheid. Voor economisch gezonde bedrijventerreinen is samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente noodzakelijk. Ter inspiratie gaf Gert de Jong, voorzitter van de Vereniging Ambachtse ondernemers, een presentatie over de energiecoöperatie die wordt opgezet op bedrijventerrein Antioniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht. Namens de Provincie Zuid-Holland gaf ambassadeur bedrijventerreinen Boyd Bartels een toelichting op de toegevoegde waarde van goed georganiseerde bedrijventerreinen. 

Maatwerk per bedrijventerrein

Omdat de situatie bij elk bedrijf en op elk bedrijventerrein anders is, gaat de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met een uitvoeringsprogramma per bedrijventerrein. Op bijvoorbeeld bedrijventerrein Schelluinen-West worden hiervoor de eerste stappen al gezet. De bedrijvenvereniging heeft hier, samen met de Rabobank en de gemeente, het initiatief genomen om een onderzoek te laten uitvoeren naar toekomstige elektriciteitsbehoefte en mogelijkheden voor opwek. Wanneer energie lokaal opgewekt en verbruikt zou kunnen worden neemt de afhankelijkheid van het landelijke energienet af. Wethouder duurzaamheid Jan Lock juicht dit initiatief van harte toe: “De netcongestie zorgt ervoor dat het onderwerp energie meer urgentie krijgt. Ieder bedrijf is afhankelijk van energie en het is vaak een significante kostenpost voor bedrijven. Juist in die urgentie is het mooi als bedrijven elkaar opzoeken en de handen ineen slaan. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar de juiste stappen kunnen zetten”. 

De presentaties die op deze ondernemersavond zijn gegeven zijn terug te vinden op www.molenlanden.nl/molenlanden-onderneemt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.

Meest gelezen