Gemeentenieuws Molenlanden

Afbeelding
Foto: gemeente molenlanden

Gemeenten en waterschap steunen Leader aanpak en willen met inwoners het platteland verder ontwikkelen

Nieuws 394 keer gelezen

Op donderdag 31 augustus hebben gemeenten tijdens het overleg over het vitaal buitengebied van de Alblasserwaard een intentieovereenkomst getekend voor het Leader-project 2023-2027. Leader is een stimuleringsregeling van de EU om het platteland op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie te versterken. Alblasserwaard-Zuid is aangewezen als één van de Leadergebieden in provincie Zuid-Holland. Daarmee komt een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar en kunnen inwoners na openstelling passende projecten indienen en een Leaderbijdrage aanvragen.

Met Leader nemen inwoners het voortouw

Leader staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, oftewel de verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te ontwikkelen. Het bijzondere aan Leader is dat het niet de overheid is die het voortouw neemt voor ontwikkelingen, maar de samenleving. Leader stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een idee tot plan. De betrokkenheid van de gemeenten bij initiatieven blijkt in de praktijk belangrijk. Vooral bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of het bevorderen van de samenwerking. Daarom hebben de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden én het waterschap Rivierenland allemaal hun handtekening gezet onder de intentieverklaring. Ze zijn het met elkaar eens, “Samenlevingsinitiatieven zijn waardevol!” (foto 1)

Een lokale groep inwoners beoordeelt de plannen

De aanvragen worden beoordeeld door een groep inwoners uit de regio die benoemd zijn tot Lokale Aktie Groep (LAG). Deze groep bestaat uit inwoners uit verschillende disciplines, zoals ondernemers, mensen uit de agrarische sector en uit de publieke sector. Vorige maand zijn zij voor het eerst bijeengekomen om af te spreken hoe zij hun taak de komende jaren gaan uitvoeren. (foto 2)

Voordat Leader officieel van start gaat moet de Provincie het plan voor de komende vier jaar goedkeuren. Daarna komt er een officiële openstelling voor initiatieven. Naar verwachting zal dit begin 2024 zijn. Verdere berichtgeving hierover volgt te zijner tijd.

Foto boven: Het tekenen van de intentieverklaring. Van links naar rechts, wethouder Ramon Pardo gemeente Alblasserdam, wethouder Jan Lock, gemeente Molenlanden, Roelie de Vries, secretaris LAG, wethouder Mark de Boer gemeente Gorinchem, wethouder Jan Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam (en voorzitter LAG), wethouder Jan Dirk van der Borg gemeente Papendrecht, wethouder Arno Janssen gemeente Papendrecht, wethouder Marten Japenga gemeente Alblasserdam. Gemeente Sliedrecht kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft digitaal zijn intentieverklaring gestuurd.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.