Gemeentenieuws Molenlanden

Het aantal toegevoegde woningen ligt voor 2021 en 2022 hoger dan verwacht.
Het aantal toegevoegde woningen ligt voor 2021 en 2022 hoger dan verwacht. Foto: gemeente molenlanden

Molenlanden ligt op koers met woningbouw

Algemeen 185 keer gelezen

De gemeente Molenlanden ligt op koers om 800 woningen te bouwen in de periode 2022-2026. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in de periode van 2020 tot en met 2022 er 647 woningen aan de woningvoorraad in Molenlanden zijn toegevoegd. Om de kans op realisatie van woningen te vergroten, ligt de focus op het realiseren van de plannen die zijn ingediend.

In de Woonvisie is uitgegaan van een woningbehoefte van 1.460 woningen tot 2030. De gemeente houdt hierbij ruimte voor 30 procent meer woningen, ofwel 1.898 woningen in totaal. Deze woningen zijn gepland in de plannen waar de gemeente aan werkt, vaak samen met initiatiefnemers. Het aantal toegevoegde woningen ligt voor 2021 en 2022 hoger dan verwacht.

Arco Bikker, wethouder ruimtelijke ordening: “Als je kijkt naar het aantal toegevoegde woningen, dan is de versnelling van onze woningbouw goed op gang. Tegelijkertijd zijn we er nog niet. De uitdaging zit in de voorbereiding en het doorlopen van de procedures voordat we daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Daarom maken we strategische keuzes aan welke plannen we werken. Zodat we de kans vergroten om onze doelstellingen te halen.”

Subsidies

Molenlanden maakt steeds meer aanspraak op provinciale subsidies voor de versnelling van de woningbouw. Zo heeft de provincie onlangs nog een subsidie verleend van het maximale bedrag van 100.000 euro voor de ontwikkeling van Bleskensgraaf West en Nieuw-Lekkerland Oost. In 2021 en 2022 maakte de gemeente al gebruik van deze regeling voor De Boomgaard, Groot-Ammers en Kooikerspad, Streefkerk. Daarnaast ontving de gemeente voor Langerak Zuid een bijdrage uit de Knelpuntenpot voor sociale huur.

Provincie en het Rijk

Om de woningbouwopgave te realiseren is een goede afstemming met provincie en het Rijk van belang. De provincie heeft het regionaal woningbouwprogramma 2022 vastgesteld. Voor Molenlanden betekent dit dat alle plannen in het woningbouwprogramma van de gemeente onderdeel uitmaken van de vastgestelde regionale woningbouwprogrammering. Op 14 maart is de Regionale Realisatieagenda door minister Hugo de Jonge en de Zuid Hollandse bestuurders ondertekend. Ook wethouder Bikker was hierbij aanwezig om zijn handtekening te zetten. Hij geeft aan: “We hebben gemerkt dat goede samenwerking voor onze gemeente heel belangrijk is. Vooral om voldoende woningen te bouwen op plekken waar we ze het hardste nodig hebben. Met de ondertekening van deze woondeal hopen we dat deze samenwerking ons helpt om de woningbouw te blijven versnellen!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.