Gemeentenieuws Molenlanden

Op deze avond zullen we diverse onderwerpen van het schetsplan toelichten.
Op deze avond zullen we diverse onderwerpen van het schetsplan toelichten. Foto: gemeente molenlanden

Inloopavond reconstructie Molenstraat & entreezone Kinderdijk

Algemeen 401 keer gelezen

Op maandag 6 februari is er een inloopavond over de reconstructie van de Molenstraat in Kinderdijk. De afgelopen periode is de stedenbouwkundige visie van de herontwikkeling van het entreegebied vastgesteld, deze wordt nu verder uitgewerkt.

In de afgelopen periode zijn ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd en verwerkt in een voorlopig schetsontwerp. Hierin hebben we de input vanuit de stedenbouwkundige visie van het entreegebied en de mogelijke verbetermaatregelen in de Molenstraat verwerkt op tekeningen. Deze schetsen willen we graag met u delen.

Informatiebijeenkomst

Bent u benieuwd naar de voorlopige schetsontwerpen voor de reconstructie van de Molenstraat en naar de herontwikkeling van het entreegebied? Dan heten we u van harte welkom op de informatiebijeenkomst die we houden op:

Datum : maandag 6 februari 2023

Tijd        : 19:30 uur tot 21:30 uur

Locatie : V.V. De Zwerver, Schansweg te Kinderdijk

Op deze avond zullen we diverse onderwerpen van het schetsplan toelichtenOver inrichting van de rijweg, parkeren, inrichting van kruisingen en het ontwerp van het entreegebied waarbij de verbetering van toegankelijkheid over het water een belangrijk onderwerp is.

Parkeren

De huidige indeling van parkeervakken langs de Molenstraat zal in de nieuwe situatie niet veel veranderen. Wel zien we kans om de inrichting van de parkeervakken te verbeteren en dit willen we graag met u delen.

Afwatering hemelwater

Het regenwater wat nu op de Molenstraat valt wordt afgevoerd via een rioolstelsel naar de Schanspolder. Dit heeft als gevolg dat de Schanspolder op sommige momenten wordt overbelast. Dit is een ongewenste situatie en we denken dat we dit probleem op een innovatieve wijze kunnen oplossen.

In gesprek

Op de informatieavond kunt u in gesprek met de diverse medewerkers van het project, de beheerders van de buitenruimte en de verkeerskundige. Ook is een vertegenwoordiging van het ingenieursbureau RPS aanwezig. Meer informatie over de stedenbouwkundige visie van herontwikkeling entreegebied is te vinden op: https://www.kinderdijk2030.nl/projecten/

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.

Meest gelezen