Gemeentenieuws Molenlanden

Afbeelding

Kappen en herplanten van gemeentelijke bomen

ma 23 jan. 2023, 10:15 Algemeen 176 keer gelezen

Als gemeente hechten wij veel waarde aan een groene leefomgeving. Hierbij spelen bomen als ‘groene structuurdragers’ en ‘groene longen’ een belangrijke rol. Bomen brengen niet alleen groen en sfeer, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. In Molenlanden staan bijna 24.000 bomen en daar zijn we trots op. Het kost jaren om vitale en grote bomen in ons bomenbestand te krijgen én te houden. We zijn daarom zeer voorzichtig met het kappen of het drastisch snoeien van onze bomen.

Soms is kap noodzakelijk
Helaas zijn er omstandigheden waardoor de kap van bomen tóch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we de (boom)veiligheid niet kunnen garanderen, bij ziekten of als bij een herinrichting blijkt dat het laten staan van de boom op die plek geen optie is. Wethouder Jan Lock: ‘Het voelt erg dubbel. Voor de hittestress hebben we de bomen keihard nodig. En door diezelfde hitte leggen kwetsbare bomen het loodje. We monitoren de bomen goed en proberen zo de schade te beperken.’

Jaarlijkse controle op veiligheid bomen
Uit de veiligheidsinspectie van vorig jaar blijkt helaas dat we een groot aantal bomen moeten kappen. Ongeveer 100 bomen zijn ziek of hebben zwakheden, waardoor we ze niet langer duurzaam in stand kunnen houden of waardoor we de veiligheid niet kunnen garanderen. En dat is meer dan gemiddeld: in vorige jaren waren het ongeveer 50 bomen. Een verklaring ligt bij de langdurige droge periodes. In de afgelopen zomers was het langdurig erg droog en droogte is funest voor bomen. De bomen met een verminderde weerstand zijn hierdoor zo erg achteruit gegaan, dat herstel uitgesloten is.

Ziektes en zwakheden zijn niet altijd zichtbaar
Aan de buitenkant kan je niet altijd zien dat een boom ziek is of een veiligheidsrisico vormt. Bovenstaande boom heeft een aantasting van zwammen, maar staat mooi in het blad en ziet er nog gezond uit. De zwamaantasting zorgt er echter voor dat de stam van binnen wordt uitgehold, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden; kap is dus noodzakelijk.

Voor ieder gekapte boom planten we een nieuwe boom!
We planten een nieuwe boom het liefst op dezelfde plek of in de directe omgeving. Bij de herplant kijken we of we meer variatie in boomsoorten kunnen toepassen om zo de biodiversiteit te vergroten. We houden ook rekening met hoe groot de boom wordt. Dat is bijvoorbeeld van belang op locaties met daken die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Wanneer worden bomen gekapt en nieuwe bomen geplant?
Vanaf februari tot en met half maart 2023 gaan we bomen verwijderen en vervangen. Om veilig te kunnen werken, sluiten we in sommige situaties een deel van de straat tijdelijk af. Hierbij proberen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Een afsluiting duurt nooit langer dan een ochtend of een middag. Op plekken waar riolerings- of herstraatwerkzaamheden plaatsvinden, planten we de bomen nadat deze werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie
Een overzicht van de te kappen bomen vindt u op www.molenlanden.nl/bomenkap. Bij elke boom staat waarom de kap noodzakelijk is. Via een kaartviewer kunt u op de plattegrond van uw kern de bomen ook zien. Heeft u vragen? Neem dan contact op met boombeheerder Marinus van der Vliet. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 75 15 000 of via marinus.vandervliet@jouwgemeente.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.