• De ondernemers die de scan voorbereiden.
• De ondernemers die de scan voorbereiden.

Bedrijventerrein De Wetering laat duurzaamheidsscan maken

Zakelijk 684 keer gelezen

BERGAMBACHT • Een onafhankelijk adviesbureau gaat komende maand een scan maken van bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht. Doel is te kijken welke mogelijkheden er zijn om te verduurzamen.

“De scan moet een zo specifiek mogelijke inschatting geven in hoeveel gebouwen energiemaatregelen mogelijk zijn en in welke ‘duurzame conditie’ het bedrijventerrein zich bevindt”, geeft Marleen Verdoold namens BIZ De Wetering aan. “Energieopwekking staat daarbij voorop. Dit gebeurt op basis van rekenregels opgesteld door het TNO. In het tweede kwartaal worden de resultaten met de ondernemers gedeeld. De ambitie is om met de uitkomst ervan vervolgens een plan van aanpak te maken om komend jaar van start te gaan met de energietransitie.”

Ondernemerskring 
Het bedrijventerrein werkt hierin samen met de Ondernemingskring Krimpenerwaard. Deze ziet het project van De Wetering als een mogelijkheid om de energietransitie breder bij ondernemingen in de Krimpenerwaard onder de aandacht te brengen.

Het treffen van energiemaatregelen vereist, naast individuele investeringen, het gezamenlijk optrekken van ondernemers. Verdoold: “Wat kan je doen voor elkaar, wat kan je betekenen voor je directe omgeving of personeel hierin. Energie gaat niet alleen meer om gas en elektra, ook de groenvoorziening op het bedrijventerrein en de afvalstromen vragen aandacht.”

Bijdrage
De provincie Zuid Holland biedt bedrijventerreinen projectsubsidies om de energietransitie te stimuleren, zo ook voor deze scan. De Wetering kan het eerste bedrijventerrein worden in de Krimpenerwaard dat concreet en collectief met de energietransitie aan de slag gaat. Het wil zijn ervaringen delen met andere bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard.

Verdoold: “De rijksoverheid start dit jaar om kantoren op bedrijventerreinen te voorzien van een energielabel, zoals dat ook bij woningen het geval is. Energielabel C is daarbij het uitgangspunt.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie