• Motorrijders op de Lekdijk.
• Motorrijders op de Lekdijk. Foto: Rick den Besten

Tientallen motorrijders (en automobilisten) op de bon vanwege geluidsoverlast

Nieuws 12.367 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • In de gemeente Krimpenerwaard zijn de afgelopen weken door de politie ‘tientallen’ bekeuringen uitgeschreven vanwege het overschrijden van het aantal toegestane decibels, zowel door motorrijders als automobilisten.

Dit maakte wethouder Pascal van der Hek woensdagavond bekend tijdens de commissievergadering. Hij deed dat naar aanleiding van de inbreng van twee insprekers, die als onderwerp geluidsoverlast door motorrijders hadden.

Meetapparatuur
Volgens de wethouder is er de afgelopen jaren te weinig gedaan aan genoemde geluidsoverlast, waar meerdere inwoners van de gemeente Krimpenerwaard last van ervaren: “Wat betreft de handhaving had de politie helaas niet de beschikking over de vereiste apparatuur. Sinds kort wel, wat heeft geleid tot intensievere controles en het uitschrijven van bekeuringen. Dit waren er de afgelopen maand tientallen”, meldde Van der Hek.

Het betreft bekeuringen met consequenties, benadrukte hij: “De boete voor het overschrijden van het aantal toegestane decibels is niet mals, namelijk 450 euro. Daarnaast dient de eigenaar het voertuig te laten staan, totdat deze weer aan de gestelde bepalingen op het kentekenbewijs voldoet.”

De wethouder voegde er aan toe dat de controles ook de komende tijd doorgaan: “Hopelijk gaat er een preventieve werking van uit, namelijk dat herriemakers in de Krimpenerwaard niet welkom zijn.” 

De gemeente Krimpenerwaard verwacht met de intensievere controles, en dus de aanpak van overtreders, tegemoet te komen aan bezwaarmakers van motorlawaai. Veel van hen kunnen met name in het weekend niet meer rustig in de tuin zitten omdat de stilte wordt verstoord door langsrijdende motoren.

Ronkverbod
Dat het onderwerp kan leiden tot tegengestelde inzichten, bleek ook woensdagavond weer. Tony Hardenberg, inwoner van Haastrecht en als voorzitter van de Nefom (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) warm pleitbezorger van het terugdringen van het aantal decibels, trok via een inspraakreactie maar weer eens aan de bel. De geringe handhaving was hem een doorn in het oog, maar dat was dus nog voordat de wethouder zijn zegje had gedaan.

Hardenberg pleitte voor een ‘ronkverbod’ en sprak van een structureel probleem. “De helft van het aantal motorrijders –volgens de laatste cijfers zo’n 800.000- overschrijdt het aantal toegestane decibels. Steeds meer mensen hebben hier last van.”

Hij pleitte voor het afsluiten van wegen, zoals ook in buurgemeente Lopik (de Lekdijk) is gedaan. De Haastrechter denkt dan aan de West-Vlisterdijk, de binnenstad van Schoonhoven en het veer bij Krimpen aan de Lek.

MAG
De tweede inspreekster over dit onderwerp, Vera de Bruijn, enthousiast motorrijdster en woordvoerder van Motorrijdersactiegroep MAG, sprak zich uit voor het aanpakken van overtreders, maar tegen afsluitingen. “Wegen mogen niet voor een hele groep afgesloten worden als slechts een klein deel hiervan voor overlast zorgt.”

Tevens wees ze Hardenberg erop dat niet alleen motorrijders het aantal toegestane decibels overschrijden. “Onderzoek toont aan dat slechts 5,3% van de motorrijders teveel geluid produceert. Het aantal luidruchtige auto’s lijkt daarentegen toe te nemen. De klachten over geluidsoverlast komen daarbij vooral van nieuwe bewoners die aan een toeristische route gaan wonen en vervolgens gaan klagen over overlast door recreanten. Het aantal daadwerkelijke klagers is vaak relatief beperkt.”

Omdat haar betoog regelmatig werd verstoord door commentaar uit het ‘kamp’ van Tony Hardenberg diende zowel hij als een medestander de raadszaal te verlaten. De Bruijn kon hierdoor haar betoog rustig afmaken: “De kleine groep weggebruikers die initieel overlast veroorzaakt dient aangepakt te worden. Aan de mogelijkheid om geluidsflitsers in te zetten wordt door het ministerie gewerkt.” 

Tenslotte: “Het afsluiten van wegen, zoals door Hardenberg bepleit, leidt onvermijdelijk tot een waterbedeffect. Een aanzienlijk deel van de 650.000 actieve motorrijders wil op de motor kunnen recreëren, net als automobilisten, fietsers en wandelaars. Zij zullen hun heil dus elders zoeken.”

En zo werd weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een onderwerp waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden