Lezing Dr. René de Reuver

woensdag 7 december 2022 20:00

20:00 Krimpen a/d IJssel, Fonteinkerk, Burg. Aalberslaan 41.

Dr. R. (René) de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, houdt op uitnodiging van de plaatselijke Raad van Kerken een lezing over het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan tafel’. Hij plaatst zijn verhaal in oecumenisch perspectief – wat heeft de viering van de eucharistie/Heilig Avondmaal ons te zeggen met het oog op de eenheid van de kerken? Als eerste zal deze avond Pastoor Huub Flohr van de Bron (RK) op zijn toespraak reageren en daarna zal er ook alle gelegenheid zijn om met elkaar en met de inleider in gesprek te gaan.