• Voorbeeld van een 'knarrenhof' (in Zwolle).
• Voorbeeld van een 'knarrenhof' (in Zwolle).

Initiatief voor een ‘Samenhof’ in de gemeente Krimpenerwaard

Algemeen 2.405 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Vier inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hebben de krachten gebundeld om te komen tot een ‘Samenhof’: een buurtje waar bewoners van verschillende leeftijden naar elkaar omzien.

“In Nederland zijn meerdere initiatieven voor Knarrenhoven”, verklaart Wim de Boom uit Bergambacht, één van de initiatiefnemers. “Dit zijn veelal hofjes waar ouderen bij elkaar wonen. Wij denken meer aan een woonvoorziening voor alle leeftijden en doelgroepen, onder de noemer Samenhof. Doel is dat de bewoners zich min of meer tot elkaar conformeren en elkaar helpen met kennis en kunde.”

Een Samenhof is geen woongroep, benadrukt De Boom: “Het gaat om mensen die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten en bij te staan. Bij alledaagse dingen als de hond uitlaten of het gras maaien, maar misschien ook even op de kinderen passen als iemand boodschappen doet. Ideaal voor jongeren en jonge gezinnen, die gebruik kunnen maken van de ervaring en vrije tijd van ouderen. Maar ook voor senioren, die zelfstandig willen blijven wonen. Zo kan een levendige gemeenschap ontstaan.”

Ontmoetingsruimte
Waar jongeren en jonge gezinnen steeds moeilijker een passende en betaalbare woning vinden, wonen ouderen vaak in te grote eengezinswoningen. Ze samenbrengen in een ‘hofje’ kan uitkomst bieden.

“Ik ken mensen die op zich heel tevreden zijn over hun buurt, maar vooral in de wintermaanden het sociale aspect missen. ‘Ik zie mijn buren zo weinig’, klinkt het dan. In een Samenhof, gebouwd in een U-vorm, heb je bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tuin.”

De Boom en de andere voortrekkers -Anja de Groot (Lekkerkerk), Willem Schoof (Stolwijk) en Thea van der Wekken (Gouderak)- denken aan een Samenhof, die bestaat uit twintig tot veertig woningen: “Het project staat nog in de kinderschoenen en we hebben geen concrete kern dan wel exacte locatie op het oog. We zijn afhankelijk van beschikbaar komende bouwlocaties. Het zou mooi zijn als we met een eerste project kunnen beginnen, maar stiekem denken we op termijn aan één Samenhof per kern.”

De trekkersgroep, volgens De Boom in de leeftijd 60-plus, hoopt op versterking van één of meerdere jongeren, om vervolgens een vereniging te gaan vormen. “We zullen dan ook een informatiebijeenkomst voor belangstellenden gaan organiseren.”

Meerwaarde
De Boom en consorten hebben inmiddels contact met de politiek en woningbouwverenigingen gehad. “De eerste reacties zijn positief. We horen dat ze het een meerwaarde voor de gemeente vinden.”

Het is het begin van waarschijnlijk een lang traject. “We zijn afhankelijk van een bouwlocatie en of er genoeg gegadigden zijn. Over het algemeen staat er voor zo’n project vijf tot zeven jaar.” 

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.knarrenhof.nl. De Boom ter afsluiting: “We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Knarrenhof, die veel kennis heeft op dit gebied. Nadrukkelijk kunnen mensen zich niet bij ons aanmelden, omdat wij niet betrokken willen zijn bij het op termijn toewijzen van de woningen. Wij doen het uit algemeen belang en hopen dit mooie wooninitiatief ook in de gemeente Krimpenerwaard te verwezenlijken.”

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Download onze app