Afbeelding

Minder decibels bij evenementen in gemeente Krimpenerwaard

Algemeen 1.336 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het geluidsniveau bij evenementen in de gemeente Krimpenerwaard wordt op initiatief van PvdA/GroenLinks (licht) gedempt. Ook andere voorstellen van deze partij om gehoor- en milieuschade te beperken werden dinsdagavond door de gemeenteraad gehonoreerd.

Op de agenda stonden de nieuwe beleidsregels voor evenementen. PvdA/GroenLinks zag zijn kans schoon om met zeven voorstellen, daarin gesteund door de meerderheid van de raad, aanpassingen dan wel toevoegingen te doen aan het oorspronkelijke voorstel.

Onomkeerbaar
“Gehoorschade door blootstelling aan hoge geluidsniveaus is onomkeerbaar en heeft een grote impact”, beargumenteerde PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Sandro Kovacic. “Eén van de beste maatregelen om dit te minimaliseren is het geluidsniveau te dempen naar een veiliger maximum, namelijk 100 in plaats van 103 decibel (dB). Een klein verschil, maar zoals uit onderzoek blijkt, met grote gevolgen. Zo staat één uur luisteren naar 103 dB gelijk aan twee uur luisteren naar 100 dB. Simpelweg de volumeknop zachter zetten zorgt voor minder gevallen van gehoorschade zonder evenementen financieel te belasten.”

PvdA/GroenLinks beseft dat handhaving hierin een belangrijke factor is. Reden voor de partij om ook een (aangenomen) motie in te dienen om inzicht te krijgen in de ‘luidste’ evenementen en mogelijke handhavingskosten. Een derde aangenomen voorstel ter preventie van gehoorschade betrof de verplichting -per 1 januari 2025- aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen ter bewustwording en preventie. Kovacic: “Zoals bijvoorbeeld het gratis beschikbaar stellen van oordopjes,”

Andere aangenomen amendementen/moties hadden betrekking op het per 1 januari 2025 verplicht stellen van milieuvriendelijk eet- en drinkgerei tijdens evenementen (in plaats van plastic); de invoering van een statiegeldsysteem en dat het voor bezoekers van evenementen mogelijk moet zijn om hun afval gescheiden weg te gooien.

Spelregels
In het evenementenbeleid van de gemeente Krimpenerwaard (2023-2026) staan alle spelregels waar organisatoren van evenementen, denk aan braderieën, (streek)markten, sportactiviteiten en feesten, zich aan moeten houden.

De gemeente ondersteunt sommige evenementen met subsidie of met diensten, zoals het afzetten van wegen. Ook verleent de burgemeester vergunningen. De meeste evenementen vinden plaats in de openbare ruimte. Politie en brandweer hebben een belangrijke rol bij het veilig laten verlopen van evenementen, vooral ook door advies vooraf. De burgemeester heeft daarnaast een taak bij het toezicht en handhaaft als dat nodig is. 

Surfplas
Bekende specifieke evenementenlocaties zijn het Springerpark in Schoonhoven, waar het aantal evenementen de laatste jaren is toegenomen, en de Surfplas bij Krimpen aan de Lek. De gemeente gaat voor een ‘balans’ tussen het plezier voor bezoekers en het (woon)genot van omwonenden (Springerpark) dan wel overige bezoekers (Springerpark en Surfplas).

Bij de Surfplas is geen ruimte voor nieuwe evenementen, vindt de gemeente Krimpenerwaard: ‘Slechts bij het wegvallen van een bestaand evenement kan er, in overleg met beheerder de Groenalliantie, gekeken worden naar een alternatief’. 

De eindtijd voor evenementen zonder vergunning is 24.00 uur en met vergunning 02.00 uur.

Zondag
Voor evenementen op zondag geldt dat de burgemeester bevoegd is hierover te besluiten. De identiteit van de betreffende kern waarin het evenement is gepland speelt daarbij een rol.

Ook worden verschillende spelregels met betrekking tot het schenken van alcohol en het roken (rookverbod in evenementententen) beschreven. Het gebruik van verdovende middelen inclusief lachgas op evenementen is niet toegestaan: ‘Hiervoor geldt een zero tolerance-beleid’.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie