• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord, met de huidige parkeergelegenheid voor buurtbewoners.
• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord, met de huidige parkeergelegenheid voor buurtbewoners.

Buurtbewoners ‘Bolderkade’ vragen aandacht voor parkeergelegenheid

Algemeen 1.200 keer gelezen

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL • Omwonenden van het toekomstige nieuwbouwplan De Bolderkade in Ouderkerk aan den IJssel hopen dat politiek Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap willen meedenken over het behoud van hun parkeergelegenheid.

Namens de bewoners sprak John Clever dinsdagavond in tijdens de gemeentelijke commissievergadering Ruimte en Financiën.

Doorstroming
Concreet gaat het om bewoners van de IJsseldijk Noord 23-49, die in de buurt wonen van de nieuw de bouwen appartementencomplexen, onder de noemer ‘De Bolderkade’.

“Wij parkeren nu met groot aantal bewoners op de strook langs het oude Avia-terrein, de locatie van het nieuwbouwproject”, lichtte Clever toe. “Het gaat om circa zestien auto’s. Mede vanwege een parkeerverbod tussen dorp en kerk zijn er weinig andere mogelijkheden voor ons om de auto neer te zetten. Met het plan Bolderkade komen er 42 autorijdende huishoudens bij aan ons stukje dijk, terwijl onze parkeerplekken -op acht openbare parkeerplaatsen na- komen te vervallen. Wij vrezen dat wij onze auto’s straks op minder geschikte plekken moeten parkeren en dat dit ten koste zal gaan van de doorstroming.”

De dijkbewoners hebben hun hoop onder andere gevestigd op de dijkversterking, waarbij ze het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen vragen rekening te houden met hun parkeergelegenheid. Clever: “Het definitief ontwerp voor de dijkversterking dat nu ter inzage ligt, houdt hier echter geen rekening mee. Ondanks dat wij met regelmaat hebben aangedrongen op extra parkeerplaatsen.”

Zienswijze
Reden voor de buurtbewoners om een zienswijze op het plan in te dienen. Zij hopen hierbij op steun vanuit de gemeenteraad: “In de zienswijze zullen we naast parkeergelegenheid pleiten voor een trottoir, zodat wij en de Bolderkadebewoners straks veilig naar onze auto’s en het dorp kunnen lopen.”

Daarnaast hopen de bewoners op medewerking van de gemeente om meer dan de beoogde acht openbaar toegankelijke parkeerplekken bij De Bolderkade voor elkaar te krijgen. “Die acht plekken zijn niet per sé voor ons. Als de Bolderkade-bewoners geen zin hebben om hun auto in de parkeergarage te zetten, kunnen ze hem daar ook kwijt, nog los van de visite en anderen die er zullen parkeren.”

Ook zou het volgens de inspreker handig zijn als het parkeerverbod tussen het dorp en de kerk wordt opgeheven en dat de maximumsnelheid van het dorp tot en met Bolderkade omlaag gaat in verband met de verkeersveiligheid: “Wij begrijpen dat dit nu niet mogelijk is vanwege het feit dat we buiten de bebouwde kom wonen, maar is het toevoegen van 42 appartementen aan dertig huidige adressen niet voldoende reden om die grens te verleggen?” 

Reactie
Enkele fracties zeiden in een reactie op de inspreker het probleem te erkennen, maar dat vooral het hoogheemraadschap, als wegbeheerder, aan zet is. Wethouder Ria Boere voegde er aan toe dat er ook wordt gekeken naar extra parkeergelegenheid voor de dijkbewoners bij de begraafplaats in het dorp.

Overigens staat de bespreking door de gemeenteraad van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor De Bolderkade op dinsdag 13 december op de agenda.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie