Afbeelding
Foto: Martijn Kuiler

Inhaalslag groenonderhoud Krimpen aan den IJssel

Algemeen 934 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Groenaannemer Verkuil & Moree is bezig met een inhaalslag om het groenonderhoud en onkruidbestrijding in Krimpen aan den IJssel op het gewenste peil te krijgen. Uiterlijk half november moet dit zijn afgerond.  

“Voor de zomer is er extra personeel ingezet”, geeft de gemeente aan. “Op een heel aantal onderdelen voldoet het onderhoud inmiddels al aan de afgesproken beeldkwaliteit. Er is deze maand gewerkt aan het verder op niveau krijgen van de doorgaande wegen. De komende weken wordt extra ingezet op het vegen van verharding, onkruidbestrijding op verharding en het snijden van de graskanten langs de verharding in verschillende buurten zodat uiterlijk over zes weken de hele gemeente ruim aan het beeld voldoet.”

Het college geeft in een brief aan de raad aan dat de vorige aannemer als strategie had dat hij het groen uit eigen beweging op een iets hoger niveau dan ‘basis’ wilde onderhouden, om onder andere afvalstromen en vervoersbewegingen te beperken. “De nieuwe aannemer gaat uit van beeldkwaliteitsniveau basis, zoals toen en nu is afgesproken. De begraafplaatsen worden wel op een hoger niveau onderhouden. Het eerste jaar is voor een aannemer ook een leerjaar van inregelen, anticiperen en planningen bijstellen, maar uiteraard dient hij de groenvoorziening op het afgesproken beeldkwaliteitsniveau te onderhouden.”

In een overleg met de gemeente over de geconstateerde achterstand van onkruidbestrijding op verharding en in plantsoenen en de daarover ontstane onvrede, heeft de directeur van Verkuil & Moree erkent dat op onderdelen nog niet naar behoren is gepresteerd. In dat overleg zijn ook afspraken gemaakt over een plan van aanpak. 

Het college benadrukt dat met het bevorderen van de biodiversiteit het groenbeeld wel enigszins verandert in de gemeente. “De aanplant van meer vaste planten, bloembollen en het inzaaien van bloemrijke kruidenmengsels zorgt er voor dat er langer hoog gras met bloeiende kruiden staat in de gemeente. Het voorheen wat strakke beeld van een gazon verandert daardoor wel. Sommige gazons worden ook veel minder gemaaid om bloemen en kruiden een kans te geven te ontwikkelen. De realisatie van ‘groene’ parkeervakken in het kader van klimaatadaptatie: dit is een beeld waar sommige inwoners aan moeten wennen, maar het draagt in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit in onze gemeente.”

Martijn Kuiler

Redacteur Het Kontakt-Krimpenerwaard en Het Kontakt-Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie