• De Algerabrug
• De Algerabrug Foto: gemeente Krimpen aan den IJssel

‘Nieuwe of bredere Algerabrug niet nodig door verbetering omgeving’

Algemeen 3.919 keer gelezen

KRIMPENERWAARD/KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • De gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel zetten in het kader van de MIRT-verkenning in op het ‘maximaal benutten van de wegcapaciteit van de Algeracorridor, een extra rijstrook en een nieuwe fietsverbinding’: ‘Het vernieuwen of verbreden van de Algerabrug is hierdoor niet nodig’.

B&W van beide gemeenten spreken kun voorkeur uit voor wat heet de ‘geoptimaliseerde variant 1b’. Die gaat uit van het behoud van de huidige capaciteit van de Algerabrug met ongelijkvloerse oplossingen op het Capelseplein. 

Wethouder John Janson (Krimpen aan den IJssel): “We verwachten dat in deze variant de doorstroming sterk verbetert. En dat we de problemen in de ochtendspits met een verbetering op de Algeraweg kunnen oplossen.”

Vervolgens: “Het is noodzakelijk om in Capelle aan den IJssel de toegang tot de wisselstrook te verbeteren en een extra rijstrook op de Algeraweg aan te leggen. Verder kunnen we de doorstroming verbeteren met een ongelijkvloerse oplossing bij het Capelseplein.”

Fietsverbinding
De keuze van beide colleges houdt verder in dat een fietsverbinding of -brug tussen Capelle Centrum en Krimpen Centrum onderzocht wordt. Deze moet ook de bereikbaarheid van de metro, station Slotlaan, verbeteren.

De verwachting is dat de fietsverbinding zorgt voor ongeveer 5.800 fietsbewegingen per dag. En ongeveer 1.000 voertuigen minder op de Algerabrug. 

Niet nodig
Een nieuwe of verbrede Algerabrug is volgens de colleges niet nodig om het mobiliteitsvraagstuk van de Krimpenerwaard op te lossen. Janson: “Een nieuwe of bredere brug leidt in de spits niet tot een grotere capaciteit. Ook dan blijven er twee rijstroken beschikbaar, zoals ook nu het geval is.”

Beide colleges gaan met de gemeenteraad in gesprek over hun voorkeur. De definitieve keuze wordt vastgelegd in een concept-bestuursovereenkomst en vervolgens opgenomen in een herziening van de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Inwoners die willen reageren kunnen dat doen door een zienswijze in te dienen. Dat kan naar verwachting begin 2023.

MIRT
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

In dit geval wordt voor de regio Rotterdam onderzocht wat er nodig is om knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer op te lossen en om groei van de regio mogelijk te maken. Voor het hele onderzoek, overzichtskaarten en alle varianten, zie: www.oeververbindingen.nl

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie