• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord.
• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord.

Politiek worstelt met dossier Bolderkade Ouderkerk: wel of geen woningbouw?

30 jun, 20:20 Algemeen 1.169 keer gelezen

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL • Is het vervuilde Bolderkade-terrein in Ouderkerk aan den IJssel wel of niet voldoende gesaneerd om er verantwoord woningbouw te laten plaatsvinden? Politiek Krimpenerwaard heeft zijn twijfels. 

Die twijfels werden dinsdagavond tijdens de commissievergadering gevoed door een viertal inspraakreacties. Omwonenden van het terrein waarop een projectontwikkelaar 42 appartementen wil realiseren, zeiden dagelijks oliesporen rechtstreeks de Hollandsche IJssel in te zien lopen. Zij hebben foto’s hiervan als bewijs.

Ook andere bezwaren werden opgeworpen door de vier insprekers. Zo balen ze van de omvang/hoogte van de drie appartementencomplexen en zeiden twee bedrijfseigenaren bang te zijn dat het woningbouwplan aan de IJsseldijk-Noord  de toekomst van hun onderneming in gevaar brengt. ‘Als mensen daar eenmaal wonen, gaan ze klagen over geluids- en geuroverlast’, was de strekking van hun betoog.

Nieuw onderzoek
Politiek Krimpenerwaard worstelt met het plan, dat al een lange voorgeschiedenis kent. Want hoewel men haast wil maken met het bouwen van woningen, ‘moet dat natuurlijk wel verantwoord zijn’, aldus Maurits Stouthart (CDA).

Peter Klerk meldde namens de SGP-fractie nog niet te kunnen instemmen met het voorstel. Hij wil een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de verontreiniging van de grond: “Daarbij moet niet alleen de tijdens de sanering nieuw aangebrachte leeflaag worden betrokken, maar ook diepere lagen. Wat zit daar en wat zijn de risico’s daarvan? De vervuiling betreft immers de zwaarste categorie. Het saneringsadvies was destijds ‘volledig ontgraven’. Dat is niet gebeurd.”

Miranda Verweij (Leefbaar Krimpenerwaard) zei geen ‘Gouderak-deja vu’ te willen: ‘Wat gebeurt er op het moment dat de heipalen de grond in gaan? Dat moet eerst helder zijn.” Bert Vriezen (Pro Krimpenerwaard) wilde van het college weten wat het maximale risico voor de gemeente wordt als er straks toch ‘gif-ellende’ ontstaat. 

Emotie
“Bouwen op vervuilde grond roept in de Krimpenerwaard veel emoties op”, stelde Cees van der Graaf (PvdA) vervolgens. “Laten we niet in dezelfde val trappen als destijds, toen bewoners ook aan de bel trokken.” Ook de VVD, ChristenUnie en Lokaal op 1 waren terughoudend.

Kluif
En dus krijgt het college een hele kluif om de gemeenteraad in te laten stemmen met het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Bolderkade.

Wethouder Eric Wassink deed vast een poging: “Waarom een onafhankelijk onderzoek als er nu al een gedegen studie is, die wordt ondersteund door de provincie en Rijkswaterstaat? En wie gaat dat betalen? De omstandigheden ter plaatse voldoen aan de kwaliteitsnormen voor woningbouw, blijkt uit de huidige onderzoeken. Wat voegt een extra onderzoek dan toe?”

Wordt vervolgd tijdens de raadsvergadering op 5 juli.

Het terrein aan de IJsseldijk-Noord, net naast de dorpskern van Ouderkerk aan den IJssel, staat ook wel bekend als ‘Avia-terrein’ . Het was in de jaren 50 van de vorige eeuw een stortplaats voor chemisch afval, afkomstig uit de Rotterdamse haven. Daarna werd het door ‘Avia’ gebruikt als overslagplaats voor olie. Tot vier keer toe zijn er saneringswerkzaamheden uitgevoerd. 

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

• Impressie van het plan.
• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord.
• Het Bolderkade-terrein aan de IJsseldijk-Noord.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie