Afbeelding
Foto: aangeleverd

‘Stikstofaanpak heeft grote impact in Krimpenerwaard’

Algemeen 2.086 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Wethouder Erik Wassink van de gemeente Krimpenerwaard voorziet dat de stikstofplannen van het kabinet grote impact hebben op agrarische bedrijven in de Krimpenerwaard. 

Wassink: “Hoewel de plannen door de provincie verder uitgewerkt moeten worden in gebiedsprogramma’s, is duidelijk dat er heel veel afkomt op de agrariërs in onze gemeente. De plannen van het rijk vragen om een stikstofreductie van 47 procent in Veenweidegebied en 95 procent in de grotendeels nog aan te leggen gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in onze gemeente. Start van de aanleg is gepland in 2023. Het is lastig hoe we in het kader van stikstofreductie hier mee om moeten gaan. De provincie heeft echter al wel aangegeven verrast te zijn door de hoogte van het gestelde reductiedoel voor het NNN en ook over de opgave voor de veenweidegebieden die hoger is dan verwacht.”

Voor agrariërs in de Krimpenerwaard is dit nieuws hard aangekomen, weet Wassink. “Er is nu nog geen inzicht is wat het allemaal precies betekent voor de individuele bedrijven. Dat maakt dat de onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven bij de agrariërs groot is.”

De wethouder geeft aan graag samen met agrariërs en andere overheden op te trekken in de gebiedsprocessen die verder uitgewerkt worden door de provincie. “”We hebben hier nauw contact over. Naast het werken aan oplossingen voor het stikstofprobleem is voor de gemeente ook van belang dat er daarin nadrukkelijk aandacht is voor het verdienmodel van de agrarische sector.”

In het kader van de klimaatmaatregelen heeft de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap de Veenweideaanpak opgesteld waarin ook maatregelen zijn opgenomen die bijdragen aan de reductie van stikstofuitstoot.

Wassink: “Daarnaast is in het kader van de Proeftuin Krimpenerwaard al gewerkt aan onderzoek en pilots om een blijvende rol voor landbouw op veengronden mogelijk te maken. En er kan ook gedacht worden aan verduurzaming van stallen en aanpassing van veevoer. Tot slot is in het programma Mijn Koers ervaring opgedaan met de begeleiding van agrariërs om na te denken over de eigen ondernemerskoers en te maken keuzes voor de komende jaren.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie