Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

Politiek Krimpenerwaard stuurt brandbrief naar Rutte: ‘sta (veilig) winkelen toe’

Algemeen 1.267 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Anthony Tom van de ChristenUnie Krimpenerwaard heeft het initiatief genomen een brandbrief op te stellen aan Mark Rutte voor de winkeliers van niet-essentiële winkels in de Krimpenerwaard. De brief is ook namens de overige fracties en het college ondertekend. 

Anthony Tom: ‘De huidige lockdown heeft de winkeliers van niet-essentiële winkels hard geraakt. Er zit een grens aan wat deze ondernemers nog aankunnen en die hebben we nu wel bereikt. Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1.5 meter afstand en het gebruik van mondkapje prima gehandhaafd worden. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich al vaker innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken. We roepen Mark Rutte op deze ondernemers een duurzaam perspectief te bieden.’

De tekst van de brandbrief luidt als volgt:

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van winkels en winkelcentra in onze stads- en dorpskernen sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in onze stads- en dorpskernen en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen.

Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoekt. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer.

Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1.5 meter afstand en het gebruik van mondkapje prima gehandhaafd worden. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.

Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen. Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze kernen.

Mede namens alle fracties in de gemeenteraad doen wij een dringend appèl op u om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden. 

De gemeente Krimpenerwaard is bereid om met u samen te werken

aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard 

Fracties gemeenteraad:

VGBK

VVD

SGP

CDA

Lokaal op 1

ProKrimpenerwaard

ChristenUnie 

PvdA

D66

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie