• Statenlid Robert Klumpes (links) en Wouter van Blanken (GL Krimpen) bij het EMK-terrein.
• Statenlid Robert Klumpes (links) en Wouter van Blanken (GL Krimpen) bij het EMK-terrein. Foto: GroenLinks

GroenLinks Zuid-Holland: ‘Zorgen om EMK-terrein’

Algemeen 1.616 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL/DEN HAAG • GroenLinks Zuid-Holland maakt zich zorgen over de stagnatie van de sanering van het voormalige EMK-terrein. De fractie heeft hierover vragen ingediend bij Provinciale Staten.

Statenlid Robert Klumpes: “Dit terrein is een litteken in de verder zo mooie Krimpenerwaard.”

In 2017 kocht de gemeente Krimpen aan den IJssel, vooruitlopend op een sanering, het terrein van de rijksoverheid voor circa 3 miljoen euro. 'Dit blijkt nu een giftige kat in de zak', oordeelt GroenLinks: 'Ondanks jaren van onderzoek is er nu opnieuw meer gif aangetroffen, blijken de damwanden te zwak en kan de grond momenteel niet gereinigd worden. Hoewel onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er recent miljoenen in geïnvesteerd heeft, is het saneringsproject stilgelegd. Er is nog geen kubieke meter gifgrond gereinigd'.

Gemeentegrens
Wouter van Blanken, At Zweers en Arjan de Bruin van GroenLinks Krimpen aan den IJssel delen de zorgen: “Tot voor kort zwommen er kinderen bij wat nu een zwakke damwand blijkt te zijn. Samen met onze partijgenoten in de Provinciale Staten en Tweede Kamer zetten we ons in voor een definitieve en duurzame oplossing. Dit probleem gaat letterlijk en figuurlijk over de gemeentegrenzen heen.”

GroenLinks publiceert de komende weken haar bevindingen via www.gifbeltkrimpen.net “Mede dankzij mensen die zich in de afgelopen vijftig jaar ingezet hebben voor de aanpak van dit milieuschandaal, kan GroenLinks komende periode een groeiend EMK-dossier publiceren. Daar is nu al achtergrondinformatie te vinden en de brief aan Provinciale Staten”, aldus Arjan de Bruin.

Kosten
GroenLinks wil onder andere inzicht in de financiële stukken van het dossier. Robert Klumpes: “Al in 1980 bleek, dat de volledige verwijdering van de bodemverontreiniging te veel geld zou gaan kosten. Daarom is gekozen voor een IBC-maatregel (isoleren, beheersen en controleren). Het betreft verticale isolatie, onder andere via een damwand, het afdekken van het terrein met onder andere puin en slakken, met daarboven een asfaltlaag. Om een te hoge druk op de damwand te voorkomen wordt het sterk verontreinigde grondwater opgepompt en gezuiverd voordat het wordt geloosd. Dit is een maatregel die al sinds 1994 wordt toegepast en zou in 2012 al zo’n 10 miljoen euro hebben gekost. Daarna is deze situatie gehandhaafd en zal dat bedrag aanzienlijk zijn toegenomen.”

Voor GroenLinks reden om te vragen of de provincie op de hoogte is van de kosten die tot nu toe zijn gemaakt en wat de provincie daaraan eventueel bijdraagt.

Obstakels
Ook wil Klumpes weten wat de provincie wil met het voormalige EMK-terrein: “Op de officiële website voor het project 'Saneren en Herontwikkeling Stormpolderdijk' is sinds 23 juli een bericht te lezen, dat het ministerie een pas op de plaats maakt voor een heroriëntatie van het project. Reden zijn nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten. Daarnaast blijkt dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. GroenLinks maakt zich hier zorgen om."

Vragen die GroenLinks hieraan verbindt, zijn onder andere: welke gevaarlijke stoffen bevinden zich volgens de laatste stand van zaken in de grond? En: wat heeft ertoe geleid, dat de huidige mate van vervuiling nu pas boven tafel is gekomen?”

Lekken
Klumpes tenslotte: “Bestaat het risico dat de damwand aan het lekken is, op korte dan wel lange termijn gaat lekken of dat er op een andere manier iets misgaat en verontreiniging weet te ontsnappen uit de isolatie?”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie