• EMK-terrein op de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel.
• EMK-terrein op de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Foto: Floris Bakker

Sanering Krimpens EMK-terrein nu echt in zicht

Algemeen 1.076 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Het lijkt erop dat de sanering van het zwaar vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel in het najaar van 2018 van start gaat. Twee jaar later moet het werk klaar zijn. 

En daar is wethouder Marco Oosterwijk blij mee. Het heeft in zijn ogen allemaal al veel te lang geduurd. "Al sinds 2007 praten we over sanering van dit misschien wel meest vervuilde stukje Nederland. In die tien jaar dreigde meerdere malen de stekker uit het hele project te worden getrokken, maar nu is de kans groter dat - met een succesvolle aanbesteding - de sanering echt van start kan gaan."

Complexer
De laatste twee jaar liep het project toch weer vertraging op. Hoewel er al in 2014 vijf aannemers waren geselecteerd voor de klus, bleek de aanbesteding veel complexer dan vooraf gedacht. Oosterwijk: "Er was extra onderzoek nodig naar de verwerking van materialen, de hydrologie en hoe om te gaan met de damwand langs de Hollandsche IJssel en Sliksloot."

Door dit 'gedoe' met de aanbesteding bleef ook de koopovereenkomst tussen rijk en gemeente liggen. "De risico's voor ons als gemeente waren gewoon te groot", verklaart Oosterwijk. "Er is nu afgesproken dat eventuele hogere kosten van de sanering voor rekening komen van het rijk. Wij kunnen dus met een gerust hart onze handtekening onder de overeenkomst zetten."

Zorgen
Hoewel niemand tegen het opruimen van de troep onder het EMK-terrein is, leidt de voorgenomen sanering tot zorgen bij omwonenden. Oosterwijk kan dat goed begrijpen. "Je wil weten wat de overlast is, of je gezondheidsrisico's loopt en waar je terecht kan met je klachten. Vandaar dat er een klankbordgroep in het leven is geroepen. Belanghebbenden (met name bewoners van de Onderdelinden) hebben zich verenigd in 'Stichting belangen bewoners IJsseldijk'. Er zijn al afspraken gemaakt, onder meer over het houden van metingen, het waarborgen van onafhankelijkheid en het op te stellen omgevingsplan."

Bij de aanbesteding kijkt de gemeente niet alleen naar de prijs. "Ook de kwaliteit van het omgevingsplan en het omgevingsmanagement van de toekomstige aannemer nemen we mee in de gunningscriteria. Tevens is afgesproken dat een afgevaardigde namens de omwonenden aanschuift bij de beoordeling van alle omgevingsaspecten in de aanbiedingen. Omwonenden krijgen dus concrete invloed binnen het gunningsproces."

Oosterwijk verwacht dat in 2020 kan worden gestart met de uitgifte van nieuwe kavels op 'bedrijvencluster Stormpolderdijk'.

HISTORIE 
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het EMK-terrein tegen wil en dank een begrip in de gemeente Krimpen aan den IJssel en daarbuiten. Sinds het Rijk het zwaar vervuilde terrein in 1986 in eigendom verkreeg, is er nauwelijks iets veranderd: een met damwanden omgeven, zwaar verontreinigd terrein van 5,5 hectare met als afdekking een laag asfalt. Leeg en desolaat. De verontreiniging is het gevolg van industriële activiteiten in het verleden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie