• De regenboogvlag is door de gemeente Alblasserdam al meerdere keren gehesen.
• De regenboogvlag is door de gemeente Alblasserdam al meerdere keren gehesen. Foto: 123RF.com

Uitvoering beleid LHBTIQ+ in Alblasserdam pas in 2024

Politiek 939 keer gelezen

ALBLASSERDAM • De concrete invulling van het LHBTIQ+ beleid in Alblasserdam gaat pas in 2024 van start. De raad bespreekt in juni het nieuwe beleidsplan.

Daarmee komt er een vervolg op het eerdere Beleidsplan LHBTI 2020-2022, dat de gemeenteraad begin 2021 aannam. Twee jaar eerder nam de raad unaniem een motie aan om beleid op dit thema op te zetten. 

Aanleiding voor de motie waren de signalen dat het voor de LHBTIQ+ gemeenschap in het dorp Alblasserdam moeilijk is om voor hun seksuele geaardheid uit te komen, met onder meer (ernstige) psychische problemen ten gevolg. Het gemeentebestuur sprak zelfs van kwetsen, discriminatie en (doods)bedreigingen.

Niets veranderd
Desondanks bleek uit onderzoek van deze krant dat in 2021 en 2022 dat het beleid vrijwel niets veranderd had in Alblasserdam en dat er maar heel weinig actie op was ondernomen. Het meest tastbare: drie keer werd in oktober de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis. 

Scholen, (sport)verenigingen, geloofsgemeenschappen, ze werden of niet benaderd of er was na het gesprek met het gemeentebestuur niet de behoefte om actie te ondernemen. Juist deze groepen namen een zeer grote plek in het LHBTI-beleid in.

Herhaling
In het nieuwe beleidsplan komt de voorganger niet ter sprake, noch wordt teruggeblikt op de (povere) resultaten ervan. Het bijgevoegde Uitvoeringsplan LHBTIQ+ 2023-2026 is voor een groot deel een herhaling van de actiepunten van het eerdere beleidsplan.

Het hijsen van de regenboogvlag, het gebruikmaken van de gemeentelijke informatiekanalen voor informatie over de LHBTIQ+-gemeenschap en het benaderen van (sport)verenigingen, het is vrijwel één op één overgenomen. Ook de geloofsgemeenschappen komen weer aan bod: zij zullen worden gestimuleerd om het thema LHBTIQ+ bespreekbaar te maken. ‘Bijvoorbeeld door contact met (identiteitsgebonden) (belangen)organisaties te stimuleren’, zo wordt vermeld in het uitvoeringsplan. 

COC
Nieuw is wel de samenwerking met de landelijke LHBTIQ+-belangenorganisatie COC. ‘In overleg heeft het COC reeds aangegeven dat zij maatwerk kunnen leveren voor de gemeente Alblasserdam, waarbij het COC ook in staat is om op een passende manier om te gaan met de culturele diversiteit van het dorp. (..) Het COC kan themabijeenkomsten en activiteiten of workshops organiseren, maar ook zorgen voor doelgroepenvervoer naar activiteiten die in Dordrecht plaatsvinden.’

Planning
Er zijn na het aannemen van de motie in 2019 nu ruim vier jaar verstreken. Maar de meeste concrete acties uit het uitvoeringsplan staan pas voor komend jaar op de planning. Het aanbieden van voorlichting, workshops en/of trainingen aan maatschappelijke partners (zoals (sport)verenigingen): jaarlijks vanaf 2024; het benaderen van geloofsgemeenschappen: eerste kwartaal 2024; het onderzoeken van de mogelijkheden van maatwerk met het COC: tweede kwartaal 2024.

Wat onder meer wel voor 2023 nog op de planning staat: informatieboekjes en flyers rond LHBTIQ+ klaarliggen in het Brughuis. De Alblasserdamse politici bespreken het nieuwe beleidsplan dinsdag 6 juni tijdens de commissievergadering. 

Nieuwe werkgroep COC Drechtsteden
Samen met COC Rotterdam willen de Drechtsteden een werkgroep COC Drechtsteden oprichten. ‘Samen kunnen we onze krachten bundelen en activiteiten organiseren, gericht op acceptatie, veiligheid, inclusie en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap’, meldt het Alblasserdamse gemeentebestuur in het nieuwe LHBTIQ+ beleidsplan.

Stamplaats voor de werkgroep wordt Dordrecht. ‘Dit is de meest logische keuze, omdat Dordrecht de grootste gemeente van de regio is. Daarnaast is Dordrecht een regenbooggemeente, waardoor zij regenbooggelden ontvangt vanuit het rijk. Dankzij de samenwerking kunnen inwoners uit Alblasserdam profiteren van alle voordelen die Dordrecht als regenbooggemeente kan bieden.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Afbeelding
Papendrecht krijgt een kinderburgemeester: 'jeugd meer betrekken bij gemeente' Nieuws 8 uur geleden
• De brandweer controleert of het vuur gedoofd is.
Brandende kliko beschadigt huis en serre aan de Nicolaas Beetsstraat in Papendrecht 112 23 uur geleden
Afbeelding
Verdacht object aangetroffen in Alblasserdam; explosievenverkenner doet onderzoek 112 21 mei, 13:37

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden