• Het Waardhuis in Kinderdijk.
• Het Waardhuis in Kinderdijk. Foto: Waterschap Rivierenland

Gesprek over nieuwe toekomst historisch Waardhuis in Kinderdijk

Nieuws 791 keer gelezen

KINDERDIJK • Waterschap Rivierenland verkent hoe de toekomst er uit ziet voor het historische Waardhuis, het voormalige bestuursgebouw in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

In afstemming met omwonenden, partners en kenners wil het waterschap komen tot een nieuwe bestemming van het Waardhuis en het naastgelegen dijkmagazijn.

Dat besluit nam het Algemeen Bestuur maandagavond. Na de zomer wil het bestuur komen tot een keuze voor de toekomst van de panden, in samenhang met de nieuwe publieksruimtes in het recent verbouwde JU Smit gemaal. Het bestuur sprak over het Waardhuis als uniek en waardevol erfgoed, een topstuk van waterschapshistorie. Voor de omgeving is het een bekend gebouw op een prominente plek aan de Lekdijk.

Ouder dan de molens
Het Waardhuis is een Rijksmonument en onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. In het pand vergaderde het bestuur van de Overwaard, dat ging over de oostelijke waterhuishouding in de Alblasserwaard. Ook dijkbewaking werd hier aangestuurd. De oudste delen dateren van 1581, in 1644 kreeg het pand een bestuurszaal die nog altijd bestaat. Pas een eeuw later verrezen de beroemde molens van Kinderdijk. Bij dijkversterkingen wijzigde het pand ingrijpend, de laatste keer een eeuw geleden. Op de zolder zijn nog de kleine slaapkamers, waar heemraden konden overnachten na een late vergadering.

Maar weinig gebruikt
Sinds 1984 vergadert het bestuur niet meer in Kinderdijk. Door fusies ontstond het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, dat zijn zetel koos in Gorinchem. Sindsdien is het Waardhuis altijd onderhouden, maar bleef de functie beperkt tot incidentele overleggen en ontvangsten. De laatste jaren opent het gebouw de deur voor publiek op Open Momentendag.

In gesprek met de omgeving
Het waterschap wil het Waardhuis in stand houden door er een functie aan toe te kennen die past bij de wensen van de omgeving en toekomstige gebruikers. Daarom start een zorgvuldig gesprek met partners, kenners, overheden en omwonenden. Bureau COUP ondersteunt een bestuurlijke werkgroep van het waterschap om te komen tot uitgewerkte scenario’s. Na de zomer komt de werkgroep met een advies over herbestemming. Het Algemeen Bestuur nam een amendement aan dat vraagt om een redelijke terugverdientijd mee te nemen in de afweging, mocht exploitatie onderdeel zijn van scenario’s.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden