Afbeelding
Foto: Aangeleverd

PvdA Alblasserdam: ‘Waarom vertraagt het college het LHBTIQ+ beleid?’

Nieuws 918 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het (nog) niet uitvoeren van de actiepunten in het LHBTIQ+ beleid: PvdA Alblasserdam vindt dat het college de uitvoering van dit beleid vertraagt.

Aanleiding hiervoor is het artikel in Het Kontakt. Daaruit bleek dat de LHBTIQ+ actiepunten die de gemeente Alblasserdam in het laatste kwartaal van 2023 uit zou voeren, nog niet zijn opgepakt of afgerond. 

Het uitvoeringsplan dat hiervan de basis vormde, nam de gemeenteraad in juni aan. De PvdA stelt daarom meerdere vragen. De eerste: waarom vertraagt dit college de uitvoering van het LHBTIQ+ beleid?

‘Een op Alblasserdam afgestemde flyer’
Burgemeester en wethouders stellen dit niet te doen. Als eerste noemen zij daarbij het actiepunt dat er Informatieboekjes en flyers rond LHBTIQ+ in het Brughuis zouden komen. 

‘We constateerden eind 2023 met elkaar dat het wenselijk is om een op Alblasserdam afgestemde flyer te ontwikkelen’, licht het college toe. ‘Omdat we de flyer zo belangrijk achten, ervaarden we dat deze acties een kwartaal verschuiven.’

‘In juni al sprake van Alblasserdamse folder’
Eind 2023: maar begin juni 2023 was er al sprake van een Alblasserdamse insteek voor de brochure. 

Wethouder Margreet de Deugd liet toen in een interview over het vernieuwde LHBTIQ+ beleid weten: “We willen met een concreet aanbod van trainingen en een folder met een Alblasserdamse inslag komen. Die moet nog ontwikkeld worden. Mocht die folder eerder klaar zijn, dan gaan we er ook eerder mee het dorp in.”

Flyer is inmiddels bijna klaar
Waarom er niet van bestaande folders gebruik gemaakt is? Daarin komt het Brughuis - het loket van meerdere zorginstellingen in Alblasserdam - niet aan bod, reageert het college. ‘Ook staat vaak één organisatie centraal. Met onze flyer hopen we dit op te lossen.’

De flyer is - meldt het college - inmiddels bijna klaar. ‘Het voornemen is om deze in het eerste kwartaal nog te verspreiden. Hij wordt breed in het dorp aangeboden op relevante plekken.’

Vragen aan bewonerspanel
Daarnaast wijzen burgemeester en wethouders op twee acties die niet in het uitvoeringsplan stonden, maar die wel zijn uitgevoerd. 

In oktober is het bewonerspanel gevraagd hoe zij denken over de ambities in het beleidsplan en de al ondernomen acties. ‘We hopen de resultaten in februari te delen met de gemeenteraad en daarna ook met de inwoners.’ 

Ook zijn er gesprekken geweest met ‘Wijdekerk’ en Alblasserdamse LHBTIQ+ers. ‘Daarin hebben we de behoeften gepeild. De gesprekken geven ons houvast bij het concreet invulling geven aan de acties van het uitvoeringsplan.’

Gemeentelijke website nog niet bijgewerkt
Uit het eerder genoemde artikel bleek dat ook de gemeentelijke website op het gebied van LHBTIQ+ nog niet was bijgewerkt, terwijl dat ook door het college was toegezegd. 

‘Dit komt omdat we de tekst op de website willen laten overeenstemmen met de flyer, terwijl de flyer momenteel nog niet klaar is’, geven burgemeester en wethouders als verklaring.

De LHBTIQ+ pagina op de site is de afgelopen weken wel aangepast. LHBTI is vervangen door LHBTIQ+ en de link naar het oude beleid, die er in januari nog opstond, is er niet meer. De link voert nu naar het nieuwe beleidsplan, waar de gemeenteraad in juni 2023 mee instemde. 

Ook de tekst is veel uitgebreider en verwijst naar het Brughuis en algemene en christelijke (belangen)organisaties.

Groeiend aantal LHBTIQ+ materialen in bieb
Wat betreft het niet uitvoeren van het actiepunt dat er een LHBTIQ hoek zou komen in de bibliotheek, reageert het college dat er een groeiend aantal materialen over dit onderwerp in het aanbod van de bieb komt. 

‘De boeken en materialen staan niet in een aparte hoek maar ze zijn in alle categorieën aanwezig. Op enkele momenten in het jaar wordt hier extra aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door een speciale themahoek.’

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Samenleving op dinsdag 12 maart bespreekt de raad de voortgang van het LHBTIQ+ beleid.

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden