• Het terrein van Oceanco.
• Het terrein van Oceanco. Foto: Peter Stam

Grootscheepse nieuwbouwplannen Oceanco: tweede dok, hal voor werkplaatsen, nieuw kantoor en parkeergarage voor 1.000 auto’s

Nieuws 10.657 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Oceanco wil uitbreiden met onder meer een tweede dok, een kantoorgebouw met zes lagen en een parkeergarage voor 1.000 auto’s.

Daarmee wil de Alblasserdamse jachtenbouwer inspelen op de groeiende vraag naar (super)jachten. Het gemeentebestuur staat positief tegenover de plannen en verwacht dat het gecombineerd kan worden met de geplande naastgelegen woningbouw op Haven Zuid.

De plannen om woningen te realiseren ter hoogte van het Zuiderstek en de Marineweg, tussen de jachthaven en het terrein van Oceanco, liggen er al jaren. In 2008 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de jachtenbouwer. Toen al werd er vastgelegd dat er een tweede dok, parkeerplaatsen en ruimte voor opslag zou komen voor Oceanco.

Forse stappen
In een raadsinformatiebrief lichtte het college afgelopen week aan de raad toe dat er inmiddels forse stappen zijn gezet. De uitbreidingsplannen van Oceanco gaan om een tweede dok met bijgebouwen met een vloeroppervlakte van 7.500 vierkante meter en een maximale hoogte van 33 meter en een hal voor werkplaatsen en opslagruimten in vier bouwlagen met een vloeroppervlakte van circa 15.000 vierkante meter. ‘Deze hal grenst direct aan de scheepsbouwhal en heeft een maximale hoogte van 24 meter.’

Daarnaast wil het Alblasserdamse bedrijf een kantoorgebouw met zes lagen, een vloeroppervlakte van zo’n 12.500 vierkante meter en een bouwhoogte tussen de twaalf en 33 meter en een parkeergarage met gestapelde parkeerdekken van maximaal achttien meter hoog realiseren. Het laatste gebouw zou ruimte moeten bieden voor 1.000 auto’s.

Meer vraag naar grotere jachten, tot een lengte van 160 meter
Oceanco speelt met de uitbreidingsplannen in op de door hen op ontwikkelingen in de internationale markt voor het bouwen van jachten. ‘Belangrijkste redenen hiervoor zijn onder andere de toename van technische complexiteit van jachten (mede als gevolg van verduurzaming), een toenemend volume per jacht en een zich sterk ontwikkelende vraag naar de refit van jachten’, melden burgemeester en wethouders in de raadsinformatiebrief. ‘Ook verwacht Oceanco in de toekomst meer vraag naar grotere jachten, tot een lengte van 160 meter.’

Eind augustus zijn belanghebbenden tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen van de jachtenbouwer. ‘In grote lijnen lijken bewoners en ondernemers uit het dorp het plan te omarmen. De toevoeging van een duizendtal parkeerplaatsen op eigen terrein en de duurzaamheidsambities van Oceanco worden positief ontvangen.(..) Ocanco staat niet onwelwillend tegenover het verzoek van de gemeente om de mogelijkheden voor dubbelgebruik van het parkeergebouw te onderzoeken om op deze wijze een mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de parkeerdruk in het centrum van het dorp.’

Wijziging bestemmingsplan
Voor de vervolgfase formeert Oceanco een klankbordgroep met onder anderen omwonenden. Om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken, is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. ‘Naar verwachting zal eind 2024 aan de gemeenteraad worden gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.’ 

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden