• Het gebied rondom de kassen van Jonker. Het is onduidelijk om welke bomen het zou gaan.
• Het gebied rondom de kassen van Jonker. Het is onduidelijk om welke bomen het zou gaan. Foto: Bert Bons

Alblasserdam trekt kapvergunning 16 bomen bij kassen Jonker in

Algemeen 1.080 keer gelezen

ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam heeft besloten om een reeds verleende kapvergunning voor zestien bomen nabij de vroegere kassen van Jonker in te trekken.

“De vergunning was verleend in de veronderstelling dat het ging over de al gekapte bomen”, vertelt Annelotte van der Wal van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). “En dat het dus ging over een vergunning met terugwerkende kracht. Nu het blijkt dat het gaat om 16 bomen die nog niet gekapt zijn, trekken wij de vergunning in. Nu bestaat de vergunning niet meer.”

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid behandelt de zaak van de kassen bij Jonker voor de gemeente Alblasserdam. Het plan bij de kassen van Jonker is één van de drie woningbouwplannen in en bij Park Huis te Kinderdijk, waar veel weerstand tegen is. In het plan aan de Oost Kinderdijk 87a zouden er 18 à 19 woningen gerealiseerd worden, maar de procedure is stilgelegd vanwege een uitspraak van de Raad van State.

Het grootste gedeelte van de bomen staan achter de kassen, aan de rand van het slootje. Maar er staan er ook een paar direct achter het huis. Het gaat om bomen als eiken, elzen, essen en berken.

Het kan zijn dat de projectleider later opnieuw een vergunning moet aanvragen voor het kappen van deze bomen. Maar dat hangt af van de beslissing van de Raad van State over het ontwikkelplan. Die heeft de bouwplannen stilgelegd omdat er teveel onduidelijkheden zijn.

De Raad van State heeft het plan stilgelegd omdat zij vinden dat de gemeenteraad geen onderzoek gedaan heeft of deze uitbreiding van het woningaanbod ook plaats had kunnen vinden in het bestaande stedelijk gebied van Alblasserdam. Ook de hoogte van de woningen die daar moeten komen, is nog onderwerp van discussie.

De ingetrokken kapvergunning van de zestien bomen is een vervolg op de illegale bomenkap van 23 bomen die vorig jaar plaatsgevonden heeft bij de kassen van Jonker. Het Kontakt editie Klaroen schreef daarover vorige week een artikel.

Waar vorig jaar extra bomen werden neergehaald, heeft de OZHZ met het intrekken van deze kapvergunning in ieder geval vooralsnog kunnen voorkomen dat er nog eens zestien bomen in het gebied worden omgezaagd.

• Het gebied rondom de kassen van Jonker. Het is onduidelijk om welke bomen het zou gaan.
• Het gebied rondom de kassen van Jonker. Het is onduidelijk om welke bomen het zou gaan.
• Het gebied rondom de kassen van Jonker. Het is onduidelijk om welke bomen het zou gaan.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie