Afbeelding
Foto: stock

Gemeentebestuur gaat strijd aan tegen armoede in Alblasserdam

Algemeen 843 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het aantal gezinnen dat in armoede leeft is in Alblasserdam afgelopen jaar toegenomen. Het gemeentebestuur onderneemt actie.

Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief die wethouder Margreet de Deugd onlangs naar de gemeenteraad stuurde. Allereerst signaleert zij de toename van het aantal gezinnen dat in armoede leeft. ‘Na een daling in de afgelopen jaren is dat weer toegenomen. In 2019 was het 7,2 procent, in 2020 6,8 procent en nu is een stijging te zien (7,6 procent).’

Voor de aanpak hiervan is de basis al eerder gelegd. Zo zijn er in mei 2018 met lokale partners afspraken gemaakt over de bestrijding van armoede. ‘Er is veel geïnvesteerd in een goedlopende ketenaanpak’, constateert de wethouder. ‘Het nieuwe Brughuis fungeert daarbij als centrale toegang voor inwoners die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken.’ 

Schuldig
Een van de belangrijkste obstakels is het vinden van inwoners die zich op of rond de armoedegrens begeven. ‘Uit diverse studies komt naar voren dat mensen zich schuldig voelen dat zij in de schulden zijn geraakt. Daarnaast speelt schaamte ook een rol, waardoor mensen vaak pas na zeven jaar en/of vanaf een schuld van 35.000 euro hulp zoeken.’

Het bereiken van deze groep doet de gemeente onder meer via partners als energiemaatschappijen, waterleveranciers en zorgverzekeraars. ‘Bij een maand betaalachterstand melden zij dit bij de gemeente, waarop een hulpaanbod volgt.’ Daarnaast ontwikkelt het gemeentebestuur een nieuwe website voor het Brughuis om de drempel te verlagen. ‘De minimaregelingen zullen hierop een prominente plaats innemen.’

Sociale kaart
Op de plannen staat ook een nieuwe versie van de sociale kaart ‘Regelingen voor minima’. Onder de noemer ‘Geldzaken’ (een andere naam voor het bereik van een grotere doelgroep) wordt deze eind dit jaar verspreid onder alle huishoudens in Alblasserdam.

Het spreekuur dat iedere woensdag plaatsvond tijdens de uitgifte van voedselpakketten van september 2021 tot september dit jaar, krijgt waarschijnlijk een vervolg. ‘Met de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de visvereniging gaan we in gesprek om dit spreekuur aan de Nic. Beetsstraat mogelijk inpandig voort te zetten.’ 

High teas
Een vervolg komt er ook voor high teas in MFC Maasplein en buurthuis De Pion, door en voor mensen die problemen hebben met rondkomen met een laag inkomen. ‘Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en worden als nuttig getypeerd. Om het gesprek aan te blijven gaan met inwoners zullen dergelijke bijeenkomsten vanaf nu één keer per kwartaal worden georganiseerd.’

Last but not least: in het tweede kwartaal van volgend jaar komt er een bijeenkomst met alle partners die het armoedeconvenant in Alblasserdam hebben ondertekend. Deze zal in het teken staan van ketenaanpak. ‘Dan is ook duidelijk wat de effecten van het nieuwe minimabeleid zijn voor de inwoners van Alblasserdam en hiermee ook de effecten voor de lokale partners. Ook de nieuwe maatregelen van de landelijke overheid zijn dan enkele maanden van kracht. Zo kunnen we gezamenlijk adequaat reageren op het steeds groter wordende vraagstuk van armoedebestrijding.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie