• PvdA- afdelingsvoorzitter Joop Keesmaat geeft uitleg over de PFAS- problematiek en Chemours.
• PvdA- afdelingsvoorzitter Joop Keesmaat geeft uitleg over de PFAS- problematiek en Chemours. Foto: Aangeleverd

PvdA Papendrecht ontvangt delegatie Provinciale Staten

Algemeen 436 keer gelezen

PAPENDRECHT • PFAS-vervuiling, beter openbaar vervoer en meer betaalbare woningen door te bouwen in Sliedrecht Noord en ‘Het Oog’ in Hardinxveld-Giessendam. Het kwam zaterdag 17 september allemaal aan de orde tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Zij heeft Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport in haar portefeuille en was hier op uitnodiging van de PvdA Alblasserwaard Zuid, samen met een viertal andere leden van de PvdA-Statenfractie. De gemeenteraadfracties van de PvdA in Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam waren ook aanwezig.

Voor het werkbezoek was een programma opgezet dat begon bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht en daar ’s middags ook eindigde met een gezamenlijke lunch. Het museum gaf daarbij een presentatie over hun plannen om de huidige locatie om te toveren naar een prachtige interactieve WoW (World of Water) Experience.

Tijdens het werkbezoek kwamen meerdere onderwerpen ter sprake, zoals de PFAS-uitstoot door Chemours. Die is de laatste jaren weliswaar drastisch gedaald, maar het doel blijft ‘nul uit de pijp’. Inmiddels is er Europese wetgeving in de maak waardoor het producenten verboden wordt om schadelijke restproducten in lucht en water te lozen. De langdurige aanwezigheid van gevaarlijke PFAS stoffen in de bodem blijft een punt van grote zorg, met name voor gebruik als bouwgrond voor woningen of scholen.

De rondrit voerde verder langs de beoogde woningbouwlocaties in Sliedrecht-Noord en ‘Het Oog’ in Hardinxveld-Giessendam. Daarbij kwamen de ingewikkelde en kostbare ontsluitingsroutes ter sprake, maar ook het provinciale beleid om woningbouw in Het Groene Hart al of niet toe te staan. Een lastig vraagstuk, waarover door zowel de inwoners als bestuurders verschillend wordt gedacht.

Enerzijds is er een grote woningbehoefte, terwijl anderzijds veengrond en weilanden niet per definitie de ideale locaties zijn voor woningbouw. Het huidige provinciale beleid gaat uit van woningbouw binnen de bestaande bebouwde kom, met natuurgebieden als Het Groene Hart als harde grens. Evenwel gaan er stemmen op om kleinschalige woningbouw over die harde grenzen in de toekomst tóch toe te staan.

In Papendrecht werd stilgestaan bij de wensen voor een beter en meer hoogwaardig openbaar vervoer, waarbij het doortrekken van de MerwedeLingelijn naar Alblasserdam, Ridderkerk en mogelijk zelfs Rotterdam kan worden overwogen. Dat vraagt om forse investeringen vanuit het rijk en de provincie, maar lijkt effectiever en goedkoper dan het verbreden van de A15 bij Papendrecht.

Tot slot werden nog korte stops gemaakt bij de locatie Sliedrecht Buiten en enkele binnendorpse projecten, zoals De IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam en het Watertorenterrein in Sliedrecht.

Afdelingsvoorzitter Joop Keesmaat verklaarde na afloop dat het voor alle aanwezigen een leerzaam en verhelderend en bezoek is geweest, waarbij de goede onderlinge contacten verder werden aangehaald.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie