• Het veer bij Drongelen.
• Het veer bij Drongelen. Foto: Archief

Korting voor inwoners Altena bij overtocht met Bergsche Maasveren: ‘We dempen de kosten’

Nieuws 1.995 keer gelezen

ALTENA • Stichting de Bergsche Maasveren gaat voor bepaalde gebruikers zoals personenauto’s, motoren en vrachtverkeer een bijdrage vragen om over te varen. De raad van Altena heeft het college met een motie opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre overvaren voor inwoners van Altena gratis of zo goedkoop mogelijk kan. Het onderzoek is afgerond en het college heeft een besluit genomen.

De huidige gratis overtocht met de veren aan de zuidkant van Altena is financieel onhoudbaar. Er is jaarlijks sprake van een afname van het eigen vermogen van de stichting met 700.000 tot 800.000 euro. Om deze afname te dempen en de veren ook in de toekomst in de vaart te kunnen houden heeft Stichting De Bergsche Maasveren een plan gepresenteerd met tariefheffing voor auto’s, motoren, bedrijfsauto’s en vrachtverkeer. 

Op verzoek van de gemeenteraad van Altena heeft gemeente Altena onderzocht om de overtocht gratis of zo goedkoop mogelijk te houden voor inwoners in Altena. Het college heeft verschillende varianten onderzocht waarbij onder andere gekeken is naar de belangen van inwoners en financiële gevolgen voor de gemeente. Hieruit is nu een keuze gemaakt. Deze keuze is mede gebaseerd en aangescherpt op basis van de met de dorpsraden gevoerde overleggen.

Twee abonnementsvormen met korting
Alle inwoners van Altena kunnen kiezen uit twee abonnementsvormen. Een abonnement van 100 euro, waarmee inwoners een kalenderjaar onbeperkt gebruik kunnen maken van de veren. Of een abonnement van 20 euro waarbij het hele kalenderjaar 50 procent korting wordt gerekend op het meerrittentarief van 2 euro (voor personenauto’s en motoren) en 2,60 euro (voor lichte bedrijfsvoertuigen tot 3500 kg) per overtocht.

Het is mogelijk om lopende het kalenderjaar een abonnement te nemen, waarbij de prijs van het abonnement naar rato wordt verrekend tot het einde van het lopende kalenderjaar. Een abonnement wordt gekoppeld aan een bankrekeningnummer met een adres in Altena. Er kunnen maximaal twee kentekens per bankrekeningnummer worden geregistreerd.

‘Kosten dempen’
“Met deze kortingsvormen dempen we zoveel mogelijk de kosten voor inwoners die veelvuldig gebruikmaken van de veerdiensten”, zegt wethouder Hans Tanis. “Als gemeente Altena dragen we, net als bij de veren aan de noordkant van Altena, bij aan de veerdiensten die belangrijk zijn voor onze inwoners. De gesprekken met dorpsraden, inwoners en gemeenteraad waren goed, en hebben bijgedragen aan het maken van een definitieve keuze. Met deze kortingen willen we inwoners ondersteunen, en tegelijkertijd realistisch zijn betreffende de financiële draagbaarheid voor de gemeente.”

Financiële bijdrage
Gemeente Altena betaalt het verschil tussen de vastgestelde tarieven en de tarieven na korting aan Stichting de Bergsche Maasveren. Dit kost de gemeente naar schatting jaarlijks 250.000 euro. Er is geen afbouwregeling van de korting opgenomen in het definitieve plan. De gemeente evalueert de regeling jaarlijks. Bij de evaluatie worden ook de dorpsraden betrokken. Stichting De Bergsche Maasveren is voornemens de tarieven uiterlijk in januari 2024 in te voeren. Zij dragen zorg voor de communicatie over de tariefheffing.  

Achtergrond
In 2009 zijn de drie Bergsche Maasveren door het Rijk overgedragen aan Stichting de Bergsche Maasveren. Het rendement van de door het rijk betaalde ‘bruidsschat’ van 22,6 miljoen euro was bedoeld om voor minimaal een periode van 30 jaar de kosten van het in de vaart houden van de drie veren te kunnen dekken. De behaalde financiële rendementen blijken aanmerkelijk lager te zijn. Er is jaarlijks sprake van een afname van het eigen vermogen van de stichting van 700.000 tot 800.000 euro. Het totale vermogen bedraagt inmiddels circa 15 miljoen euro. Dat is een afname van circa 6,5 miljoen euro ten opzichte van de start van de Stichting Bergsche Maasveren.

Om te voorkomen dat de oevergemeenten jaarlijks bij moeten gaan dragen in de exploitatiekosten van de veren, heeft het Stichtingsbestuur van de Bergsche Maasveren voorgesteld om voor bepaalde gebruikersgroepen (in elk geval personenauto’s, motoren en vrachtverkeer) tarieven in te voeren om over te varen. De vier gemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel hebben ingestemd met het voorstel van het Stichtingsbestuur om tot tariefheffing voor een aantal gebruikersgroepen over te gaan. De gemeenteraad van Altena heeft het college met een motie opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre overvaren voor inwoners van Altena gratis of zo goedkoop mogelijk kan. Bovenstaande is daar de uitkomst van.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

• Waterschap Rivierenland oefent het sluiten van de coupure in de fietstunnel door de Werkense Dijk bij de kinderboerderij in Werkendam.
Fietstunnel door Werkense Dijk in Werkendam sluit volgende week tijdelijk Nieuws 10 uur geleden
• Gerrit de Heer (77) opent de nieuwe padelbanen.
Erelid Gerrit de Heer (77) opent nieuwe padelbanen in Werkendam: al twintig nieuwe leden Nieuws 23 apr, 17:32
• Dick Ippel, Hélène Hendriks en Jan de Joode.
Alle items overboden én klappers bij veiling voor Hospice Altena: 'We zijn enorm tevreden' Nieuws 23 apr, 16:01

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden