• Harry Cornet en Karin Struijk.
• Harry Cornet en Karin Struijk. Foto: Archief

Maritieme cluster WMI blijft groeien in leden én in relevantie voor de regio

Nieuws Havendagen Werkendam 995 keer gelezen

WERKENDAM • Het maritieme cluster in Werkendam, de opvolger van de voormalige Scheepsgroep Werkendam, is inmiddels al meer dan negen jaar actief, in samenwerking met de gemeente Altena. Werkendam Maritime Industries (WMI) is gegroeid qua ledenaantal, maar wordt ook voortdurend steeds relevanter voor de omliggende bedrijven en de gehele maritieme regio.

Programmamanager Karin Struijk en voorzitter Harry Cornet zijn daar trots op. Het cluster telt immers 48 leden in totaal, met zeven scheepswerven, 22 maritieme toeleveranciers, twaalf maritieme dienstverleners en zeven constructie en waterbouwbedrijven.

Cluster
Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden als potentieel lid voor het cluster, of gevraagd worden. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat zij in de maritieme sector actief zijn en bij voorkeur gevestigd zijn in of rond Werkendam.

Het zijn niet alleen binnenvaart gerelateerde bedrijven die zich bij WMI hebben aangesloten, het is breder dan dat. Het doel van het cluster is om de bekendheid van het maritieme cluster in Werkendam te vergroten en verbindingen te leggen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en ‘overkant’. 

Profilering
Bovendien wordt gewerkt in de regio aan een nog beter aanbod van hoogwaardige diensten en producten, het vergroten van de werkgelegenheid en economische groei in de regio. Het cluster ondersteunt op het gebied van onder andere profilering, door onder andere gezamenlijke beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten.

Met behulp van techniekpromotie op evenementen, gastlessen en scholierenbezoeken aan de bedrijven (WERK-safari’s) wordt ook in het onderwijs actie ondernomen. Ook de nieuwe campus in de Werkendamse haven is daar onderdeel van. 

Samenwerking werpt vruchten af
De samenwerking in Werkendam heeft de bedrijven en de regio de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. Het geheel is in het begin vooral een netwerkmogelijkheid geweest, opgevolgd door belangenbehartiging en momenteel is innovatie ook steeds meer een onderdeel van de samenwerking binnen het cluster.

Karin Struijk: “Steeds meer leden zien echt dat het z’n vruchten afwerpt. We willen mensen vinden, boeien en binden. Het is echt een hotspot voor de maritieme sector.” 

Voorzitter Harry Cornet is dat met haar eens. Hij is inmiddels al een aantal jaren voorzitter. “Ik zag er in het begin al het doel van, ik zag er het heil van in en ik ben blij met hoe het gegaan is en hoe het zich nu verder ontwikkelt.”

Verbinding met regio
Karin is blij met de fijne samenwerking met het bestuur, dat inmiddels als zes jaar in de huidige samenstelling actief is. “Als het stabiel is, kan iedereen daar de vruchten van plukken. De lijnen zijn kort, we schakelen snel en we zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Ook voor de verbinding met de regio doet dat veel goeds. “Andere partijen zien ook dat er een constante ploeg zit, dat die er vertrouwen in heeft, en er is dus steeds contact met dezelfde mensen. Zo kun je iets opbouwen.”

WMI wordt in ieder geval goed gehoord door de partijen waar mee samengewerkt wordt, zoals de gemeente Altena. “We worden meegenomen in plannen en overleggen, we worden gehoord. Daar doen we het ook voor”, besluit Harry. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie