Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

College Gorinchem wil geen windmolens bij Avelingen; zoektocht naar alternatieven

Algemeen 631 keer gelezen

GORINCHEM/REGIO • Het gemeentebestuur van Gorinchem is tot de conclusie gekomen dat een windpark op Avelingen niet wenselijk is. Waar de windmolens dan wel moeten komen, is nog onduidelijk. “Die beslissing ligt bij de totale regio”, vertelt wethouder Mark de Boer van de gemeente Gorinchem.

Het college van Gorinchem vindt de impact van windmolens bij Avelingen in ieder geval te groot en deelt de zorgen van inwoners en bedrijven uit Gorinchem en omliggende gemeenten. Ook A15-Oost vervalt definitief als windzoeklocatie. Het voorgenomen besluit van het college wordt donderdagavond 13 oktober besproken met de gemeenteraad van Gorinchem. Naar verwachting zal die in ruime meerderheid instemmen met de ‘no go’ voor Avelingen en de A15-Oost.

De afgelopen maanden is door de gemeente Gorinchem uitgebreid onderzoek gedaan naar Avelingen als mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens. Uit het onderzoek komt naar voren dat het vooralsnog technisch en financieel mogelijk is om bij Avelingen vier tot zes windmolens te realiseren. Het college heeft echter ook gekeken naar de maatschappelijke impact van een windpark bij Avelingen.

Maatschappelijk niet wenselijk
Wethouder Mark de Boer: “Aan de ene kant voelt het college in de huidige klimaat- en energiecrisis de urgentie om de energietransitie vorm te geven. Een essentieel onderdeel daarvan is het opwekken van hernieuwbare energie uit zon en wind. Ook Gorinchem heeft daarin een verantwoordelijkheid die het college zeer serieus neemt. Aan de andere kant is de impact van een windpark op Avelingen groot. Dat laat het verdiepend onderzoek ook zien. Zoals de impact op de natuur en het landschap. Ook is de impact qua geluid en slagschaduw aanzienlijk. En doet het beoogde windpark afbreuk aan het aangezicht van de historische vesting. Op al deze punten zijn zorgen geuit door inwoners uit Gorinchem en door inwoners uit onze buurgemeenten. Het college deelt deze zorgen. Onze conclusie is dan ook dat een windpark bij Avelingen niet wenselijk is.”

RES-ambitie
Het college wil ondanks het schrappen van windmolenzoekgebied Avelingen en eerder al het schrappen van zoekgebied A15-Oost de hoogte en de ambitie van het RES-bod handhaven. Het RES-bod geeft aan hoeveel schone energie de regio wil opwekken met onder andere zon en wind. Dit betekent dat de komende periode gekeken moet worden op welke manier grootschalige en duurzame opwek van energie gerealiseerd kan worden. Het is nu zaak om met RES-partner Molenlanden, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en andere partners het RES-bod te herijken en te komen tot een reëel perspectief.

“We kijken voor een alternatieve locatie naar het gehele gebied. Dus naar Molenlanden, maar ook naar locaties in Gorinchem”, vertelt wethouder De Boer, die hierover contact heeft met buurgemeente Molenlanden.

Vervolgproces
Het voorgenomen collegebesluit wordt donderdag 13 oktober 2022 besproken met de gemeenteraad van Gorinchem. Op donderdag 20 oktober neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit.

Het is intussen maar zeer de vraag of de doelstelling om in 2025 de plannen voor de RES ‘vergund’ te hebben, gehaald zal worden. “Dat zal heel krap worden”, erkent wethouder De Boer, die zich daarom meer wil richten op het jaar 2030, wanneer het behalen van de eerste duurzame energiedoelen geagendeerd zijn.

Het plan voor twee windmolens nabij de Haarweg in Gorinchem staat overigens nog steeds overeind. Omdat er een rechtszaak tegen dit plan is aangespannen, kan wethouder De Boer hierover niets meedelen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie