• Het pand aan de Melkweg in Bleskensgraaf, waarvan een deel gebruikt wordt voor de crisisnoodopvang voor vluchtelingen.
• Het pand aan de Melkweg in Bleskensgraaf, waarvan een deel gebruikt wordt voor de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Foto: Bert Bons

Spreidingswet voor opvang asielzoekers bezorgt regio flinke uitdaging

Nieuws 1.487 keer gelezen

REGIO • De gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht hebben nog een flinke opgave als het gaat om de opvang van asielzoekers. De spreidingswet zorgt voor een uitdaging bij het vinden van geschikte plekken.

Volgens de indicatieve verdeling in de Staatscourant moeten de drie gemeenten in de komende twee jaar samen 573 asielzoekers opvangen en 49 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Op dit moment hebben Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht géén opvangplaatsen voor de langere termijn. Wel hebben ze, bij elkaar opgeteld, 155 asielzoekers in tijdelijke opvang of noodopvang. En in Papendrecht wonen 50 amv’s.

Samenwerking
De drie gemeenten hebben ieder hun eigen beleid, maar werken ook samen. Een woordvoerder van de gemeente Alblasserdam vertelt: “In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn we als gemeenten samen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. We overleggen daarover met elkaar. In de regio Zuid-Holland Zuid liggen de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Hoeksche Waard.”

Grote opvang in Sliedrecht
Sliedrecht gaf al in februari 2023 aan dat zij zich sterk maakt voor een opvanglocatie voor 250 asielzoekers binnen hun gemeentegrenzen. De Alblasserdamse woordvoerder: “Deze opvanglocatie is groter dan de taakstelling van Sliedrecht (139 asielzoekers), waardoor er kansen ontstonden voor andere gemeenten. Alblasserdam wil haar taakstelling van 110 asielzoekers onderbrengen in Sliedrecht. In ruil hiervoor neemt Alblasserdam een deel van de huisvesting van statushouders in Sliedrecht over. Deze statushouders kunnen, naast spoedzoekers en starters, onder andere wonen in de flexwoningen op de locatie De Loopplank.”

Enquête inwoners
De gemeente Molenlanden hield vorig jaar al rekening met de komst van de spreidingswet. Een woordvoerder: “Al voordat de spreidingswet officieel was, heeft de gemeenteraad van Molenlanden criteria vastgesteld voor de locatiekeuze van toekomstige AZC’s. Deze criteria zijn tot stand gekomen na een enquête onder inwoners van Molenlanden, waar zo’n 1300 mensen op reageerden. Twee van de zeven criteria springen er echt uit. Dat is dat we voor kleinschalige opvang gaan, met maximaal 75 bewoners. En dat Molenlanden zich inzet voor opvanglocaties die minimaal 10 jaar blijven staan.”

Kleinschalige opvang
Omdat Molenlanden nog geen structurele opvang heeft, kan het college zich vinden in haar opgave vanuit de concept spreidingswet. De gemeente wil solidair zijn met mensen die hun land moesten ontvluchten en met andere gemeente die ook asielzoekers opvangen. De woordvoerder: “We willen het wel op de Molenlandse manier doen: met kleinschalige voorzieningen van ongeveer 70 personen per locatie. Dat past beter bij onze gemeenschap.”

Locaties vinden
De keuze voor kleinschalige locaties brengt in Molenlanden met zich mee dat er 4 asielzoekerscentra nodig zijn. De woordvoerder: “Dat is een behoorlijke uitdaging. Het is moeilijk om locaties en panden te vinden die geschikt kunnen zijn.”

Plan van aanpak
Molenlanden is nu bezig met een plan van aanpak, om te bepalen hoe de gemeente de locaties gaat kiezen. “We weten al dat we daarvoor eerst goed naar ons eigen gebied moeten kijken, om te zien welke locaties überhaupt mogelijk zijn”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast roepen we ook de inwoners en ondernemers op te laten weten of zij mogelijke locaties kennen. Hoe alles precies in zijn werk gaat, zal dus duidelijker worden bij het plan van aanpak.”

Melkweg Bleskensgraaf
Een van de locaties waar Molenlanden naar kijkt is de plek waar momenteel ongeveer 70 mensen in een Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) wonen, aan de Melkweg in Bleskensgraaf. “In deze opvang gaat het goed. COA onderzocht eerder of dit een asielzoekerscentra voor de langere termijn kon worden. Eerder voldeed de locatie niet aan hun programma van eisen. Nu de nood hoog is, wordt hier nogmaals kritisch naar gekeken.”

Oekraïners en asielzoekers
De aantallen in dit artikel staan overigens los van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor hen gelden andere regels dan voor asielzoekers van buiten Europa. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven niet eerst naar Ter Apel om zich aan te melden.

Verdeling per gemeente
Het aantal te realiseren opvangplaatsen is voor Alblasserdam: 110 (deze gemeente heeft er nu 0). Voor Molenlanden: 280 (deze gemeente heeft nu 70 mensen in tijdelijke opvang). Voor Papendrecht: 183 (daar wonen nu 85 asielzoekers in noodopvang).                
Het aantal plekken voor amv’s dat Alblasserdam moet realiseren is 9 (het Damdorp heeft er nu 0). Molenlanden moet voor amv’s 24 plekken realiseren (en heeft er nu ook 0). Papendrecht moet voor deze groep 16 plekken aanbieden (en heeft er nu 50).

De spreidingswet zorgt ervoor dat de asielzoekers die ons land binnenkomen eerlijk verdeeld worden over alle gemeenten.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden