• Op vijf locaties in de N214 is aanpassing van het bestemmingsplan nodig voor verbetering van de verkeerssituatie.
• Op vijf locaties in de N214 is aanpassing van het bestemmingsplan nodig voor verbetering van de verkeerssituatie. Foto: Gemeente Molenlanden

Nieuwe rotondes voor N214, Molenlanden akkoord met plan Provincie

Nieuws 4.929 keer gelezen

REGIO • Automobilisten staan op de N214 nogal eens in de file. Om de doorstroming te verbeteren start de Provincie volgend jaar met werkzaamheden voor verbetering. Raadsleden van Molenlanden stemden dinsdagavond in met de bestemmingsplanwijzigingen die daarvoor nodig zijn.

Op vijf locaties in Molenlanden is aanpassing van het bestemmingsplan nodig voordat de Provincie aan de slag kan (zie kader onderaan).

‘t Laantje in Noordeloos
Inwoner Hendrik van Vuren vroeg dinsdag aandacht voor ’t Laantje in Noordeloos, een straat die uitkomt op de N214. Dat deed hij in maart vorig jaar ook al, omdat bewoners van ’t Laantje zich zorgen maken over de veiligheid. Toen vertelde Van Vuren: “De Provincie wil het kruispunt met de N214 ter hoogte van de Boezem afsluiten. Een aantal huizen wordt daardoor geïsoleerd van het dorp en de bereikbaarheid van hulpdiensten verslechtert.”

Kruispunt open houden
In april vorig jaar hadden bezorgde bewoners van ‘t Laantje een gesprek met de toenmalige wethouder Johan Quik. “Dat was een goed gesprek”, aldus Van Vuren. “De wethouder schaarde zich achter onze twee belangrijkste punten: het open houden van het kruispunt en een voorziening maken in het midden. We hadden graag gehad dat het snel ter hand genomen zou worden.”

Maximum snelheid
Van Vuren vervolgde: “We hebben ook voorgesteld om 50 kilometer in te stellen tussen de plek waar een nieuwe rotonde komt en de bestaande rotonde bij de Grotewaard. Eind juni sprak de wethouder daarover met de gedeputeerde, maar de dag daarna trad hij af. Ik vraag u om het touw hier strak te houden en ervoor te zorgen dat de Provincie ons tegemoet komt.”

Brief Provincie
Tot verrassing van Van Vuren bleken de raadsleden vlak voor de raadsvergadering een brief te hebben ontvangen waarin de Provincie meldt dat er ter hoogte van ’t Laantje 50 kilometer gereden gaat worden. Ook komen er twee plateaus om de snelheid van het verkeer te remmen. Van Vuren: “Als er 50 kilometer gereden gaat worden hoop ik dat het binnen afzienbare tijd geregeld wordt. Maar daar willen we het niet bij laten. Hou het kruispunt open, maar maak het veiliger.”

Slordig
Erik de Jong (Doe Mee) wilde weten of er ambtelijk overleg is met inwoners van Noordeloos om de mogelijkheden te verkennen. “Meneer Van Vuren heeft al een half jaar niks gehoord. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan?”
Wethouder Arco Bikker meldde dat hij op 1 februari een brief ontving van de Provincie. “Daarin staat ‘Wij zullen de inwoners van ‘t Laantje informeren’, maar meneer Van Vuren heeft nog geen brief gehad. Slordig.”

Overleg met bewoners
Bikker legde uit dat de Provincie eerder heeft aangegeven voorlopig geen grote wijzigingen te willen doen bij ’t Laantje. Er is ambtelijk overleg met de initiatiefnemers om de mogelijkheden bij ‘t Laantje en in de buurt daarvan verder te verkennen. Dit betekent dat nu op deze plek geen bestemmingsplanwijziging nodig is.

Gesprek met Provincie
Jan Arie Korevaar (CDA) vroeg het college om bij de Provincie aan te dringen op een gesprek met bewoners van ’t Laantje. Bikker: “Namens wethouder Van Helden doe ik die toezegging. Als de bestemmingsplanprocedure is afgelopen gaat men verder kijken naar de inrichting. Dan kunnen we ook ’t Laantje aan de orde laten komen. Dus bij de behandeling van de omgevingsvergunning komt het ontwerp aan de orde.”

Wijngaardseweg
Raadsleden vroegen ook aandacht voor de Wijngaardseweg (Wingerdse Steeg in de volksmond). Wietse Blok (SGP) wilde informatie over de proef die ooit is gedaan met het afsluiten van deze weg. “Graag een update.” Jan Arie Korevaar viel hem bij: “De Wijngaardseweg sneeuwt een beetje onder.” Namens wethouder Van Helden beloofde Bikker om de raad op korte termijn te informeren.

Sluipverkeer
Over twee dingen maken de raadsleden zich zorgen: de gevolgen van wegomleidingen tijdens de werkzaamheden aan de N214 en een toename van sluipverkeer als de N214 straks een aantrekkelijkere route is geworden. Wietse Blok: “Hoe gaan we sluipverkeer door de kernen voorkomen? Het is goed als de wethouder daar schriftelijk op terugkomt.”

Hamerstuk
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 27 februari staat het onderwerp weer op de agenda. Debat daarover vinden de raadsleden dan niet meer nodig; het wordt een zogenaamd ‘hamerstuk’.

De vijf locaties waar aanpassing van het bestemmingsplan nodig is:

Reconstructie rotonde N214-N481
De rotonde bij de N481 wordt omgebouwd van enkelstrooksrotonde naar turborotonde. Dit draagt bij aan een betere verkeersafwikkeling tussen de N214 (richting de A15) en de N481/N480 (Bleskensgraaf/Nieuw-Lekkerland/Streefkerk).
Gelijkvloerse kruising N214/N216
Om de doorstroming van de N214 te verbeteren wordt de gelijkvloerse kruising N214/N216 aangepast. De aanpassingen bestaan onder andere uit de aanleg van vier nieuwe bushaltes: 2 bushaltes langs de N214 en 2 bushaltes langs de N216. Verder komen er extra opstelstroken, een verkeersregelinstallatie met prioriteiten voor bussen en toegevoegde voetgangersoversteken. De twee bruggen aan de oostzijde van de kruising over de Smoutjesvliet worden breder. Er komt een nieuwe fiets/voetgangersbrug aan de zuidzijde van de bestaande bruggen en er komt een waterberging.
 Aanleg enkelstrookrotonde N214-Middenweg
Aan de noordelijke tak van dit kruispunt is de Hugo Botterweg aangesloten. Aan de zuidelijke tak is de Middenweg aangesloten. De Hugo Botterweg is een ontsluitingsweg voor Noordeloos. De Middenweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Hoornaar.
Aanleg nieuw kruispunt Minkeloos
Ter hoogte van km 22.1 van de N214 bevindt zich de aansluiting met Minkeloos. Dit kruispunt wordt verlegd, zodat het niet meer zo dicht bij de A27 ligt. Ook wordt dit kruispunt opgewaardeerd.
Laantje Noordeloos
De locatie Laantje Noordeloos is niet meegenomen met de huidige bestemmingsplanwijziging. Het bleek logischer om de mogelijke ontwikkeling/aanpassing van dit gebied los te koppelen.

Aanpassingen zonder wijziging bestemmingsplan:
Er zijn ook verbeteringen waarvoor geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is:
• Bushaltes bij de rotonde N214/N482 en N214/Damseweg worden aangepast naar R- net-standaard.
• Kruising N214/Gorissenweg wordt aangepast tot rotonde.
• Bushaltes bij de rotonde N214/Grote Waard in Noordeloos worden aangepast naar R-net-standaard.
• Hele N214 wordt van nieuw asfalt voorzien.
Als alles volgens plan verloopt zal de Provincie in 2025 en 2026 de grond voorbelasten. In 2027 moeten de bouwwerkzaamheden starten. De planning is onder voorbehoud, meldt de Provincie op de eigen website.
Dat de N214 aangepakt zou worden is al lang bekend. In oktober 2018 waren er hierover al informatieavonden in Hoornaar en Bleskensgraaf.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app