• Het weghalen van de zonnepanelen.
• Het weghalen van de zonnepanelen. Foto: Aangeleverd

Kritiek op weghalen zonnepanelen in Nieuwpoort: ‘Het past niet’

Nieuws 5.841 keer gelezen

NIEUWPOORT • In de straat Bij de Kerk, in het oude centrum van Nieuwpoort, zijn vorige week zonnepanelen verwijderd van daken van vier huizen van woningbouwvereniging Lek en Waard Wonen. Dat leidde tot onbegrip van bewoners en omwonenden, maar de gemeente vindt dat zij in haar recht staat.

Bewoner Jan van Buren begrijpt er echter niets van dat de gemeente aan de ene kant het beeld schetst dat ze voor verduurzaming zijn, en aan de andere kant eist dat geplaatste panelen weer verwijderd worden.

40 reacties
Volgens hem is de gemeente te streng. Strenger dan de landelijke wetgeving. “Overleg over een alternatief legplan was zelfs niet mogelijk”, vertelt hij.

Enkele weken terug plaatste hij een ingezonden brief in Het Kontakt, waarin hij inwoners van Nieuwpoort opriep om te reageren op het voornemen om de zonnepanelen weg te halen. Van de 40 reacties die hij kreeg, waren er 37 die vonden dat de panelen niet weggehaald zouden moeten worden.

Afgelopen woensdag is het weghalen desondanks gebeurd. Volgens Van Buren heeft de gemeente Molenlanden beperkende regels aan de Haagse richtlijnen toegevoegd, waardoor slechts hooguit een enkeling zou kunnen voldoen aan het Molenlandse beleid voor woningen met een ‘beschermde status’, zoals in de historische kern van Nieuwpoort.

Klopt niet
Dat de gemeente Molenlanden strenger is dan de landelijke overheid, klopt volgens woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden niet. “De landelijke overheid hield tot voor kort aan dat zonnepanelen op Rijksmonumenten en in beschermde gebieden niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte. Omdat hiermee duurzaamheid en cultuur behoorlijk gingen schuren heeft Molenlanden contact opgenomen met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die aangaven dat dit voor hen ook niet meer houdbaar was.”

“Daarom gaat men daar nu uit van het gegeven dat de dakbedekking niet beschadigd mag worden door de zonnepanelen. Indien de zonnepanelen er op termijn af gaan, dan moet het monumentale dak ongeschonden zijn. De richtlijnen in Molenlanden zijn juist soepeler dan in veel gemeenten. Veel gemeenten hanteren nog steeds de norm dat het niet zichtbaar moet zijn vanuit de openbare ruimte.”

Past niet
Toch heeft de gemeente besloten dat de zonnepanelen op de vier huizen aan de Bij de Kerk weggehaald moeten worden. “Het beleid van Molenlanden is verregaand versoepeld, maar het komt er wel op neer dat zonnepanelen worden toegestaan daar waar het kan en nog steeds uitgesloten waar het niet past”, motiveert Ingeborg Voogt.

Volgens Molenlanden, die de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit om advies heeft gevraagd, is dat het geval bij de huizen aan de Bij de Kerk. Het past niet. Ingeborg: “De woningbouwstichting betreurt dat dit is voorgevallen. Ze waren dan ook snel bereid ze weer te verwijderen.”

Geen overleg
Volgens Jan van Buren heeft de woningbouwstichting helemaal geen spijt, maar erkent ze wel dat men niet aan de onnodig beperkende beleidslijnen van Molenlanden heeft voldaan. Jan: “Maar zowel vooraf als achteraf is er geen enkel overleg met de gemeente geweest. Vooraf een lijstje met regels en achteraf een commando om te verwijderen. Zowel woningstichting als bewoners zouden dolgraag de panelen weer terug zien.”

“Het had veel sympathieker en beter geweest als men een alternatief legplan had overlegd tussen de partijen”, vervolgt hij. Van Buren is ervan overtuigd dat dat binnen de landelijke richtlijnen kan. “Wordt vervolgd, want de tijd vraagt om ander beleid.” 

Hij woont zelf niet in een van de woningen van de woningbouwvereniging, maar vlak daarbij. Hij wil zelf ook graag zonnepanelen plaatsen op zijn dak, maar betwijfelt of hij dit met de huidige regelgeving voor elkaar krijgt.

Toetsen
Verder meldt de gemeente nog: “Binnenkort gaan we mensen aanschrijven die zonnepanelen hebben geplaatst zonder vergunning. Er is een rapport opgesteld over deze zonnepanelen. Sommige kunnen met een vergunning worden gelegaliseerd, andere moeten worden verwijderd, omdat ze niet passen in het beleid. We rijden geregeld door Nieuwpoort. Als er nieuwe panelen worden waargenomen zonder vergunning, zullen we deze ook toetsen.”

Reactie Woningbouw
Woningbouwvereniging Lek en Waard Wonen is ook om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd. Wel heeft Lek en Waard Wonen op maandag 18 september op hun website een bericht geplaatst over de kwestie. Daar staat: ‘In de oude stadskern van Nieuwpoort hebben wij bij vier woningen panelen aangebracht. Dit hadden wij niet mogen doen conform het beleid van de gemeente Molenlanden. De oude stadskern is beschermd stadsgezicht. Na melding door de gemeente zijn wij direct in overleg gegaan met de bewoners die het betreft. Ondertussen zijn bij drie van de vier woningen de panelen verwijderd. Wij zijn dan ook blij met de medewerking van deze huurders. Wij hopen dat we snel ook de andere panelen kunnen verwijderen en dat wij samen met de gemeente en de bewoners kunnen kijken naar een andere oplossing om ook de woningen in de oude kern van Nieuwpoort te verduurzamen’.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app