Huiskamer Ottoland en Goudriaan

donderdag 29 september 2022 13:30

13:30, Ottoland, A94. Tot 14.15 uur is er ‘Bewegen voor 60-plussers’. Vanaf 14.30 uur inloop voor een kopje koffie/thee, spelletje of praatje met een vrijwilliger. Op afspraak, hulp/ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal voor nieuwe burgers van Molenlanden of bij laaggeletterdheid. Info: Marianne Bons, 06-1568 9981. Om 17.30 uur gezamenlijke maaltijd, kosten 3 euro. Aanmelding uiterlijk één dag van te voren bij Lyda van Leussen, 06-5313 7754.

Locatie