Afbeelding

Lokale houtsnippers voor Gorcumse warmtecentrale

16 dec, 10:08 Algemeen 47 keer gelezen

REGIO • Energiecoöperatie De Knotwilg wil volgend jaar 500 ton houtsnippers uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaan inzetten voor een te realiseren houtgestookte warmtecentrale in Gorinchem. Dat gebeurt onder de noemer ‘Geen tak de streek uit’.

Het is de bedoeling dat de innovatieve warmtecentrale  het Gorcumse stadhuis, bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein aan de Schelluinsestraat en mogelijk gebouwen in de Gildenwijk van warmte door warmwaterleidingen gaan voorzien. Houtwarenfabriek JéWé zal een   deel van de benodigde houtsnippers kunnen gaan leveren voor het project.

Fantastische mogelijkheden

Maar ook energiecoöperatie De Knotwilg ziet fantastische mogelijkheden om één van haar doelstellingen te realiseren. De coöperatie wil dat de streek voor een  deel in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien.

“We gaan daarvoor onder andere een groot deel van het onbenutte snipperhout van knotwilgen gebruiken”, zegt projectleider Jos van Oosten uit Everdingen. “De 500 ton lokale houtsnippers zijn goed voor een zesde deel van de benodigde hoeveelheid houtsnippers die nodig zijn voor de warmtecentrale in Gorinchem. Als de snippers van goede kwaliteit zijn, bevat het hout ongeveer twintig procent vocht. Dat levert zo’n 2000 megawatt aan energie.   Hiermee kunnen gemiddeld zo’n 66 gezinnen voorzien in hun jaarlijkse behoefte aan warmte. Dat levert een aardgas- en een grote CO2-besparing op.

Experimentele fase

Voorlopig is de productie van snipperhout voor de warmtecentrale nog in een experimentele fase. Voor scholieren van het Wellantcollege en van het Da Vinci College geldt het aanbod dat zij  het hele traject nauwgezet kunnen gaan volgen. 

Van Oosten: “Ze kunnen bijvoorbeeld   kijken welke houtsoort het meest geschikt is, maar ook kijken ze naar de bekostiging. En bijvoorbeeld ook naar de opslag van het hout  en de logistiek. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat het aanleveren van het lokale snipperhout gepaard gaat met zo weinig mogelijk transportbewegingen.” 

Ook is het nog niet duidelijk of energiecoöperatie het snipperhout zelf gaat verwerken of dat daarvoor een bestaand bedrijf wordt ingezet.

Wilgenplantages

Indien rendabel en gewenst kunnen in de toekomst wellicht in de streek ook wilgenplantages worden aangelegd op braakliggende of andere beschikbare gronden. Dat kan volgens de initiatiefnemers ook bijdragen aan verhoging van de natuurwaarden en stimulering van landschapselementen.

Initiatiefnemers van het project 'Geen tak de streek uit’ zijn naast energiecoöperatie De Knotwilg ook de de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gorinchem en  Molenwaard, Nationale Bomenbank, stichting Blauwzaam en biologische boerderij De Groene Geer in Nieuwland. Verder zijn partijen aangesloten die ervaring hebben met verzamelen van houtachtige afvalstromen en het bewerken daarvan. Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden wordt één van de leveranciers van knotwilgenhout. Elk jaar worden vele vrijwilligers ingezet om de bomen te knotten.

Alternatieve bestemmingen

Jos van Oosten: “De formele beslissing voor het wel of niet doorgaan van de warmtecentrale in Gorinchem is nog niet genomen. Als deze onverhoopt niet doorgaat, zijn er echter voldoende alternatieve bestemmingen voor het snipperhout.”

Dick Aanen

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie