• De begraafplaats van Hoornaar.
• De begraafplaats van Hoornaar. Foto: Geurt Mouthaan

Gemeente start voorbereiding uitbreidingen begraafplaatsen Giessenburg, Hoornaar en Noordeloos

Algemeen 1.416 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden start binnenkort de voorbereidingen om de begraafplaatsen in Giessenburg (C.M. van Houwelingenweg), Hoornaar en Noordeloos uit te breiden.

Op deze begraafplaatsen ontstaat een tekort aan beschikbare graven, omdat de vrijval van ruimte en de nieuwe uitgifte die nodig is, niet in balans is.

De gemeente is inmiddels gestart met de eerste stappen voor begraafplaats Giessenburg. Deze begraafplaats aan de Van Houwelingenweg ligt buiten bebouwd gebied. Ook is de uitbreidingslocatie direct grenzend aan de huidige begraafplaats. Deze locatie is al in het bestemmingsplan vastgelegd

en de voorbereidingen zijn hier al in volle gang. Diverse onderzoeken, waaronder geotechnisch-, archeologisch- en ecologisch onderzoek, zijn al uitgevoerd.

Ook voor de uitbreidingen van de begraafplaatsen in Hoornaar en Noordeloos zullen genoemde onderzoeken moeten plaatsvinden. Kijkend naar de urgentie van uitbreiden wordt eerst gestart met begraafplaats Hoornaar. Voor begraafplaats Noordeloos zal daarna eenzelfde proces doorlopen worden.

In Hoornaar zal de uitbreiding van de begraafplaats moeten plaatsvinden in bebouwd gebied. Dit vergt een forse ruimtelijke ingreep.

De gemeente verwacht dat de benodigde uitbreidingen in Giessenburg en Hoornaar in het najaar besproken kunnen worden met de gemeenteraad. De uitbreiding in Noordeloos zal naar verwachting in het vroege voorjaar van 2024 voorgelegd kunnen worden aan de raad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app