Corné Egas: "Jammer dat argumenten niet tellen, dat een waardig debat niet leidt tot een heroverweging."
Corné Egas: "Jammer dat argumenten niet tellen, dat een waardig debat niet leidt tot een heroverweging." Foto: Anne Marie Hoekstra

Confrontatie coalitie/oppositie Molenlanden over servicepunten

Algemeen 1.549 keer gelezen

MOLENLANDEN • De oppositie- en coalitiepartijen in Molenlanden staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de sluiting van servicepunten voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen. De oppositie diende dinsdag 24 januari een motie van teleurstelling in.

ChristenUnie, CDA en Progressief Molenlanden vinden dat het college geen lering wil trekken uit de zorgen die er zijn in de samenleving en bij een deel van de raadsleden als het gaat over de sluiting van servicepunten. Harry Stam (CU): “We zijn er teleurgesteld over dat het college het maatschappelijk middenveld en de raad onvoldoende heeft geconsulteerd. Zelfs nadat verschillende advies- en bestuursorganen hun zorgen hebben geuit over dit besluit, heeft het college onvoldoende oog gehad voor de maatschappelijke impact ervan. Het is naar onze mening onvoldoende doordacht en getuigt van weinig maatschappelijke sensitiviteit.”

Macht
Jan-Arie Koorevaar (CDA): “Voor ons was het sluiten van servicepunten zonder openbaar debat de reden om tegen de begroting te stemmen. Dat maatschappelijke organisaties en de raad niet vooraf zijn geraadpleegd over de sluiting van servicepunten vervult ons met teleurstelling. Ik begrijp niet dat de coalitie dit voorstel zonder debat aan de raad heeft voorgelegd. Het was ooit de bedoeling om in servicepunten brede dienstverlening aan te bieden. Dat is niet gelukt, daarna hoort volgens ons het debat te volgen. We zullen niet instemmen met het raadsvoorstel. We vinden dat vanuit macht is gehandeld, niet vanuit verbinding.”

Geframed
De motie viel verkeerd bij de coalitiepartijen. Joke van de Graaf (Doe Mee): “Er wordt geframed dat mensen niet geholpen gaan worden als we maar één afhaalpunt gaan hebben. Nu krijgen we het beeld alsof de halve bevolking tekortkomt in allerlei zaken. Die servicepunten zijn stenen, die behouden we, want we hebben dorpshuizen en allerlei ontmoetingspunten.”

Bredere discussie
Ook Corné Egas (SGP) is verbolgen. “Over onzorgvuldigheid heb ik een andere opvatting. Nieuw punt is wel wat ingebracht is door de CDA-fractie: de zichtbaarheid in alle dorpen en onze stad. De SGP had op dit punt een motie in voorbereiding, na wat overwegingen besloten we die niet in te dienen. Want we denken dat dit een punt is dat thuishoort in de kadernota, dat de discussie breder gevoerd moet worden.”

Adviesorganen
 ”Ik roep het college op dit gesprek aan te gaan met onder andere de klankbordgroepen. We zien een belangrijke rol voor de adviesorganen. De gemeente beschikt over uitgebreid instrumentarium om de nabijheid te verwezenlijken. Er blijven in Nieuw-Lekkerland ruimtes beschikbaar waar het sociaal team mensen spreekt, ook in Arkel, en Giessenburg. Er ligt een opdracht voor het college om ervoor te zorgen dat mensen bij het gemeentehuis kunnen komen. We zijn trots op dit college, er wordt keihard gewerkt om de burgers ten dienste te zijn. Deze woorden in de motie, zwart op wit, dat maakt me pas echt treurig.”

Debat
Wethouder Bram Visser wees erop dat het onderwerp inmiddels vier keer was besproken in de raad. “Het college herkent zich niet in de motie van teleurstelling. Ik kan wel toezeggen dat we over het vergroten van zichtbaarheid en bereikbaarheid zeker ook met adviesraden het gesprek gaan voeren. En ik wil een debat over dienstverlening, nog voor de zomervakantie. Dan hebben we opgehaald wat bij inwoners leeft. Ik hoop dat de motie na deze toezegging niet wordt ingediend.”

Pleisters geplakt
Na een korte schorsing meldde Stam dat de oppositie de motie handhaafde. “Er worden nu pleisters geplakt. Onze teleurstelling blijft.”Egas reageerde als gestoken. “Uw motie zet wel de toon. Je legt wel iets neer waardoor het gesprek lastig wordt. Eerst gaat u ons college van allerlei dingen beschuldigen, met zware en onterechte woorden. Dan zegt u: wat jullie gezegd hebben doet er zoveel niet toe. Jammer dat argumenten niet tellen, dat een waardig debat niet leidt tot een heroverweging.” Wilma de Moel (DM) viel hem bij. “We begrijpen elkaar niet, zo’n motie van teleurstelling spreekt over weinig sensitiviteit terwijl er vier keer over is gesproken en de wethouder een handreiking doet. Ik ben teleurgesteld.”

Motie verworpen
Uiteindelijk kreeg de oppositie geen enkele steun voor de motie en werd hij verworpen. Het voorstel voor het afschalen naar één servicepunt werd aanvaard met vijftien stemmen voor (coalitie) en tien tegen (oppositie).

Nieuw servicepunt
Aanvankelijk waren er vijf servicepunten in Molenlanden: in Giessenburg, Nieuw-Lekkerland, Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers. Vanwege de coronacrisis waren de punten in Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers al gesloten. Binnenkort gaan ook de punten in Giessenburg en Nieuw-Lekkerland dicht. Eind maart opent naar verwachting een nieuwe locatie in De Spil in Bleskensgraaf, die nu verbouwd wordt. Tot die tijd zijn de servicepunten in Giessenburg en Nieuw-Lekkerland nog open voor dienstverlening van Burgerzaken. In april start Molenlanden met gratis thuisbezorging.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie