Afbeelding
Foto: 123RF.com

Molenlanden zoekt naar oplossing huisvesting alleenstaande vluchtelingen

Algemeen 1.342 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden en woningcorporaties kijken naar mogelijkheid om meerdere alleenstaande statushouders in hetzelfde huis te laten wonen. De mogelijkheid wordt onderzocht omdat de gemeente dit jaar meer statushouders van een woning moet voorzien, waaronder een gezin en meerdere singles.

Die laatste groep plaatst de gemeente volgens wethouder Arco Bikker voor een ‘lastig dilemma’. In de sociale huursector van Molenlanden komen volgens hem namelijk vooral rijtjeswoningen vrij. “Het zou best kunnen dat we toch gaan kijken of we meerdere alleenstaanden in een woning kunnen plaatsen”, legde hij dinsdagavond tijdens een commissievergadering aan de gemeenteraad uit.

“Daar zal de omgeving waarschijnlijk ook wat van vinden, maar het enige andere scenario is dat je geen woningen vrij kunt spelen voor mensen die soms al jaren op de wachtlijst staan. Dus dat is een best dilemma en je ziet dat de coöperaties daar mee worstelen.”

Samen huisvesten
Het Centraal-Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verdeelt de vluchtelingen met (tijdelijke) verblijfsvergunning over Nederland. Via die verdeling moet Molenlanden een gezin van zes personen en vijf alleenstaanden van een woning voorzien. De wethouder zegt dat de woningcorporaties het ‘zeer onplezierig’ vinden om gezinswoningen beschikbaar te stellen voor een persoon. “Corporaties zijn er in de basis toch voor om hun inwoners huisvesting te bieden en door wat er om ons heen gebeurt zien zij dat zij nu vooral de focus hebben om het plaatsen van de statushouders.”

Meerdere statushouders in een huis laten wonen kan niet zomaar, omdat dit in gaat tegen het paraplubestemmingsplan voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Bikker geeft aan dat je niet zomaar kan zeggen dat de ene groep wel samen in een huis mag wonen en de andere niet. “We moeten wel zorgen dat als we dit toestaan, dit ook juridisch juist is.”

Tijdelijke woonoplossingen
Andere oplossingen, zoals flexwonen, liggen voor de gemeente niet voor de hand. “Wat je ziet is dat andere gemeenten wel eens wat vrijstaande panden hebben die ze daar redelijk makkelijk voor in kunnen richten. Maar die hebben wij niet of zo goed als niet”, stelt Bikker in antwoord op een vraag van de ChristenUnie of in de zoektocht ook naar andere oplossingen wordt gekeken. “U weet dat de leegstand in de kernen minimaal is en dat leegstand alleen geldt voor de industrieterreinen. Het is nog maar de vraag of je dat zou willen.”

De update van wethouder Bikker over de huisvesting van statushouders was een mededeling naar aanleiding van een overleg met de corporaties van Molenlanden op maandag en stond niet als eigen punt op de agenda, daarom is er in de commissievergadering niet over gedebatteerd. Wel gaf het CDA aan achter zo’n soort oplossing te kunnen staan.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie