• Mensen met financiële problemen kunnen hulp krijgen van Avres.
• Mensen met financiële problemen kunnen hulp krijgen van Avres. Foto: stockfoto

Schulden bij huishoudens in regio nemen toe

Algemeen 1.403 keer gelezen

REGIO • Onder andere gemeenten, Voedselbanken en woningcorporaties verwachten een toename van huishoudens met financiële problemen. De energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak. Nu al tekent zich een lichte toename af van mensen die niet meer rond komen.

Een woordvoerder van woningcorporatie Kleurrijk Wonen: “De berichten van huurders die in de problemen komen, nemen toe. Op dit moment zien we een lichte stijging bij dit soort meldingen. Met name de afrekening van de energiekosten en de nieuwe termijnen worden als reden gegeven om de huur niet te kunnen betalen.”

Toename schuldenlast
Woningcorporatie Lek en Waard Wonen heeft 21 nieuwe dossiers van mensen met een huurachterstand. Directeur-bestuurder Paul Huijsdens: “Maar dat is mogelijk meer een effect van corona dan van energieprijzen.” Huijsdens signaleert in lopende dossiers ‘een aanzienlijke toename van de schuldenlast’. “Dus de som van de achterstand van de mensen die al schulden hadden is alleen maar verder toegenomen.”

Huurachterstanden
Joyce Lelivelt, manager Wonen bij Tablis Wonen: “Vergeleken met het begin van dit jaar is het totaalbedrag van huurachterstanden met 15 procent gestegen. Dat is een forse stijging en ik denk dat we aan het begin staan van deze situatie, we gaan tenslotte de winter tegemoet.”

Toename verwacht
Anke van Veen van de Voedselbank Alblasserdam: “Er zijn maximaal vijf huishoudens bijgekomen als gevolg van de energieprijzen. Maar net als Voedselbank Nederland verwachten we een grotere toename als het kouder wordt en energiecontracten aflopen.”

Actie kerken
Jan Verspuij, voorzitter van diaconie van de hervormde kerk in Giessenburg heeft dit jaar ‘vier of vijf mensen’ geholpen omdat ze vanwege gestegen energiekosten niet meer rond kwamen. De gezamenlijke kerken startten in februari met de actie ‘Geef warmte door’. Verspuij: “Die actie loopt nog, in september willen we die nieuw leven inblazen. We denken dat het komende winter meer zal gaan spelen.”

Gaten vullen
Avres zag het aantal mensen dat een hulpvraag indiende voor schulddienstverlening stijgen met 10 procent. Avres helpt inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Medewerkster Hanneke Luijten: “Vaak proberen mensen nog lang het ene gat met het andere te vullen. De vraag is: betalen mensen genoeg voorschot voor hun energie? Als het voorschot te laag was, en als je geen reserves hebt, wordt het een probleem. We anticiperen daarop door extra capaciteit beschikbaar te houden voor schulddienstverlening en budgetadvies.”

Hulp vragen
Zo lang mogelijk zelf tobben is geen goede strategie, zegt Luijten. “Het is beter om op tijd te bekijken wat je mogelijkheden zijn dan wanneer je allerlei aanmaningen hebt. Mensen kunnen altijd hulp vragen, dan kijkt er iemand mee. We gaan na of iemand van alle regelingen gebruikt maakt die er zijn. Dat kan ook zonder schulden.”

Andere groep
Avres biedt ook preventief hulp aan. “Als we zien: er is een achterstand bij energie, de zorgverzekering of woningcorporatie, dan benaderen we mensen. Dat aantal verandert nog niet. Maar nog niet alle energiemaatschappijen leveren goed aan, daarom hebben we niet zo’n goed beeld van de problematiek wat betreft energiekosten. Woningcorporaties geven wel goed inzicht. We krijgen nu al een heel andere groep in beeld en we verwachten dat dat zal toenemen. Ik verwacht vaker mensen te gaan zien die tussen de 120 en 150 procent van de bijstandsnorm zitten. Een groep die werkt, geen uitkering heeft, of alleen een laag pensioen.” Avres krijgt veel vragen over de energietoeslag.

Avond schuldenproblematiek
De gemeente Molenlanden houdt op maandag 22 augustus een avond over schuldenproblematiek, voor onder andere raadsleden, kerken en schuldhulpverleners. Jan Peter van Zoelen, medewerker van de gemeente: “Afgaand op signalen uit onze Sociaal Teams is er sprake van een toename van huishoudens met financiële problemen. In september komt de gemeente met een notitie met maatregelen voor armoedebestrijding, opgesteld met Vijfheerenlanden, Gorinchem en Avrès. Een van de maatregelen is het ophogen van de inkomensgrens voor minimavoorzieningen, van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Dan komen meer mensen in aanmerking voor deze voorzieningen.”

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie